Wielkanoc 2013

 

Dodaj własny tekst


Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze ze świąt chrześcijańskich. Początkowo obchodzono ją w dniu żydowskiego święta Paschy. Wielkanoc należy do świąt ruchomych. Termin jej obchodów ustalono na soborze nicejskim w roku 325, kiedy to przyjęto, że przypada ona na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca, ale nie wcześniej niż 25 marca i nie później niż 25 kwietnia, jeżeli pierwsza wiosenna pełnia wypada w niedzielę. Wielkanoc przypada na następną.

Polecamy nasze życzenia wielkanocne! Kilkadziesiąt tekstów!

W roku 1583 po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego pojawiły się rozbieżności pomiędzy datą Wielkanocy obchodzoną w Kościele prawosławnym, a datą jej obchodów w Kościele katolickim. W Kościele prawosławnym Wielkanoc obchodzona jest według dat kalendarza juliańskiego.
W celu ułatwienia obliczeń, ostatnio słyszy się postulaty określenia terminu Wielkanocy na drugą niedzielę kwietnia.

Obchody Świąt Wielkiej Nocy zajmują kilka dni. We wszystkich kościołach chrześcijańskich Wielkanoc uznawana jest za najważniejsze święto i obchodzona bardzo uroczyście.
Wielkanoc w kościele katolickim
W Wielki Czwartek wspominana jest Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus umył nogi Apostołom. Na pamiątkę tego wydarzenia celebrans myje nogi dwunastu mężczyznom. Wielki Piątek przeznaczony jest na cichą modlitwę, rozważanie i czuwanie, jedyną formą wspólnej modlitwy jest liturgia godzin. Wieczorem odbywa się Nabożeństwo Męki Pańskiej. Potem wierni oddają cześć Krzyżowi. W czasie adoracji Krzyża śpiewane są pieśni pasyjne. Następnie wierni zaczynają czuwanie przy symbolicznym grobie Chrystusa. Czuwanie to kończy się w Wielką Sobotę przed zachodem słońca, bo według biblijnego czasu po zmroku zaczyna się już nowy dzień, czyli Niedziela Zmartwychwstania.
Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów. W poranek Niedzieli Wielkanocnej odbywa się uroczysta msza, nazywana Rezurekcją, oraz procesja z Najświętszym Sakramentem. Wierni trzykrotnie obchodzą kościół. Procesji towarzyszy bicie dzwonów. Poniedziałek Wielkanocny to z kolei dzień poświęcony spotkaniom rodzinnym, którym towarzyszy tradycyjne polewanie się wodą, czyli śmigus-dyngus.

Wielkanoc w kościele prawosławnym
W Wielki Piątek w godzinach porannych odprawiane są Godziny Królewskie, podczas których czyta się Ewangelie opisujące mękę Pańską. O godzinie 16 wierni ubrani w ciemne, żałobne stroje biorą udział w Wieczerni oraz jutrzni Wielkiej Soboty. Odczytane zostaje proroctwo Izajasza i Ewangelie. Później następuje symboliczne zdjęcie Chrystusa z krzyża i złożenie do grobu. Kapłan wynosi zza ołtarza na środek cerkwi święty całun, zwany płaszczenicą, czyli ikonę namalowaną na płótnie. Procesja wiernych z całunem, odbywająca się dookoła cerkwi, symbolizuje pogrzeb Chrystusa. Na zakończenie wierni całują płaszczenicę. Zostaje ona wniesiona do cerkwi i pozostaje na jej środku do następnego dnia.

Wielkanoc w kościołach protestanckich
W Wielki Piątek wierni spotykają się na rannym lub wieczornym nabożeństwie z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, jest to dzień refleksji i zadumy. Podczas zwiastowania Słowa Bożego wierni przypominają sobie, co dla nich uczynił Chrystus umierając na krzyżu. Nie jest to jednak dzień żałoby, Chrystus bowiem zmartwychwstał.


W polskiej tradycji funkcjonuje wiele zwyczajów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. już w XII wieku do Polski przywędrował z zachodu Europy zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Początkowo pokarmy święcono w domach. Należało poświęcić to wszystko, co miało zostać spożyte podczas śniadania wielkanocnego. W późniejszych wiekach pokarmy święcono pod krzyżami lub na placach. W końcu XVIII wieku święcenie przeniosło się do świątyń.

Wielkanoc data (czy jak kto woli Wielkanoc 2011 data lub też "data Wielkanocy 2011"):
Odpowiedzią na pytanie "kiedy jest Wielkanoc w 2011" jest: 24 kwietnia!

- +
+63
63,28
-28