Adrian
(0 znaków)
0x


Imieniny obchodzi: 03.03, 03.04, 07.08, 09.08,

Osobowość: Ten, co ciągnie Charakter: 88 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 76 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Moralność-Zdrowie- Wola - Zmysłowość
Totem roślinny: Konopie
Totem zwierzęcy: Wół
Znak: Byk

TYP: To uczuciowi flegmatycy. Są cierpliwi, uparci, oszczędni, czasem działają skrycie, ale dochodzą do celu, i to się liczy. Ich totemem jest wół, symbol zwierzęcia pociągowego. "Ciągnie" za sobą innych, nieraz wbrew ich woli.

PSYCHIKA: Są ekstrawertykami, czyli aktywnie u­czestniczą w życiu świata. Nie ulegają wpływom, są bardzo obiektywni. Cechuje ich umiarkowana pew­ność siebie, zdarza się nawet, że są nieśmiali.

WOLA: Jest najsilniejszą cechą ich charakteru. Cza­sem powoduje nieprzemyślane decyzje, które kompli­kują sprawy.

POBUDLIWOŚć: Są nieufni wobec pobudliwości, jak zresztą wobec wszystkich cech, które wydają im się kobiece. Są nadzwyczaj oddanymi przyjaciółmi, przy­jaciele stanowią dla nich świętość.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Słaba! To nie znaczy, że nie zdarza im się zły humor czy nawet złość, ale nigdy nie trwa to długo. Wkrótce powracają do spokojnego uporu, który pokonuje wszystkie przeszkody.

AKTYWNOŚć: Działają powoli i nieraz nie mają dość czasu, by doprowadzić do końca swe doświadcze­nia. To na ogół "kujony", które nie starają się rywalizować z innymi uczniami, ale na dłuższą metę górują nad nimi. Pociąga ich wszystko, co wymaga stałego wysiłku i daje widoczne rezultaty: praca rolnika, rzemieślnika, architekta, inżyniera budownictwa. Mogą także być zdyscyplinowanymi wojskowymi.

INTUICJA: Za bardzo rozpatrują wszystkie "za" i "przeciw", by słuchać niejasnego głosu intuicji.

INTELIGENCJA: Posiadają sporą inteligencję, którą skutecznie się posługują, nie starając się jednakże "błyszczeć". Wyważają wszystko, co robią, co mówią, o czym myślą. Nie podejmują działania, zanim nie przemyślą wszystkich jego aspektów.

UCZUCIOWOŚć: Wyrażanie najbardziej osobistych uczuć sprawia im pewną trudność. Jednakże gdy kochają, wykazują wielkie przywiązanie i oddanie.

MORALNOŚć: To ludzie z zasadami. Białe to białe, czarne to czarne, a ci, którzy nie chcą uznać tych podstawowych prawd, nie są "poważnymi" ludźmi. Ich moralność zaś jest "poważna", bez ustępstw, bez słabości.

ZDROWIE: Żywotność wołu. Krewni, przyjaciele, współpracownicy padają jak muchy, nie mówiąc o Żo­nach! Oni zaś posuwają się ciężkim krokiem... Powin­ni wystrzegać się alkoholu.

ZMYSŁOWOŚć: Silny i wczesny seksualizm zależy u nich od uczuciowości. Z reguły nie mają z nim większych problemów.

DYNAMIZM: Często dają się wciągać w przed­sięwzięcia, którym nie mogą podołać, gdyż ich aktywność nie dorównuje pomysłowości. Należy wpa­jać tym chłopcom zasadę, że nie należy obiecywać więcej niż można dotrzymać. Dotyczy to także doros­łych...

TOWARZYSKOŚć: Przyjmują gości z prostotą i z ser­cem.

PODSUMOWANIE: Dobra rada: idźcie za "wołem", ma on tę zaletę, że podąża prostą drogą!
  0 komentarzy ›

- +
+63
63,5
-5