Dariusz
(0 znaków)
0x


Imieniny obchodzi: 12.19,

Osobowość: Ten, co niesie płomień
Charakter: 98%
Promieniowanie: 98%
Rezonans: 86 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Dynamizm - Zmysłowość - Zdro­wie
Totem roślinny: Bukszpan
Totem zwierzęcy: Jeleń
Znak: Baran

TYP: Są to z pewnością ludzie o trudnym charakterze, jak wszyscy ci, którzy mają coś ważnego do zrobienia. Mogą znaleźć się na czele wielkich ruchów społecz­nych, albo też, ulegając swemu cholerycznemu charak­terowi - stracić kontakt z rzeczywistością.

PSYCHIKA: To ekstrawertycy, dla których liczy się tylko świat zewnętrzny. Nie dają się łatwo przekonać, przynajmniej od razu, gdyż po przemyśleniu waszych argumentów nieraz w duchu przyznają wam rację.

WOLA: Kiedy wbiją sobie coś do głowy, trudno ich od tego odwieść. Starannie opracowują plan bitwy, a w o­statniej chwili improwizują fortel, który zbije z tropu przeciwnika.

POBUDLIWOŚć: Służy do nadawania ich przemo­wom przekonywającej pasji.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Urodzeni kontestatorzy. O­pór stanowi część ich systemu filozoficznego. Porażki nie przygnębiają ich, lecz pobudzają do zdwojenia wysiłków.

AKTYWNOŚć: Nie jest łatwo wpłynąć na ich wybór zawodu, gdyż mają na ten temat własne zdanie, nie znoszą rad i są przekonani, że zawsze w życiu sobie poradzą. Lubią zawody, w których coś się dzieje: mogą być lotnikami, politykami, piosenkarzami, spor­towcami... Nie znoszą skoszarowania i ogranicze­nia swobody. Posiadają wielki dar przystosowywania się.

INTUICJA: Żywa intuicja, której nieraz nadużywają, grając natchnionych czy wtajemniczonych.

INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna, pozwala im sprowadzać rzeczy i ludzi do właściwego wymiaru i natychmiast podejmować decyzję.

UCZUCIOWOŚć: Są zaborczy, nie po to, by posia­dać rzeczy i ludzi, ale by posługiwać się nimi jako pionkami w grze lub jako towarem do wymiany, gdyż są uparci i zdecydowani na wszystko, byle tylko osiągnąć wytyczony cel.

MORALNOŚć: Nie lubią cwaniactwa. Mają poczucie przyjaźni. Są gotowi poświęcić się dla idei, ale pod warunkiem, że inni też to zrobią.

ZDROWIE: Ostrożność nie jest ich mocną stroną, stąd możliwość wypadków. Powinni wystrzegać się środków pobudzających - czy to będzie alkohol, kawa czy narkotyki. Czułe punkty: system nerwowy, wątroba i oczy.

ZMYSŁOWOŚć: Bardzo silna, prowadzi do nader bezpośrednich - żeby nie powiedzieć "kawaleryjs­kich" metod postępowania typu: "Chcę, to biorę". Potrzebują podbojów, zarówno seksualnych, jak ser­cowych, co przysparza im wielu kłopotów.

DYNAMIZM: Gejzery o nieoczekiwanych wybu­chach, które sieją panikę w otoczeniu rodzinnym czy społeczno-zawodowym. Całkowicie pewni siebie, z diaboliczną zręcznością usiłują wywrzeć wrażenie na partnerze.

TOWARZYSKOŚć: Szeroko otwierają drzwi każde­mu, kto w nie zastuka, nawet jeśli szybko dadzą mu do zrozumienia, że wizyta trwa już za długo! Kochają rodzinę, ognisko domowe służy im za odskocznię do nowych przygód.

PODSUMOWANIE: "Synowie burzy". Kłopotliwi, ale interesujący. Despotyczni, ale inteligentni. Uwo­dzicielscy i niebezpieczni.
  0 komentarzy ›

- +
+106
106,15
-15