Fabian
(0 znaków)
0x


Imieniny obchodzi: 01.20, 10.26,

Osobowość: Ten, co się uśmiecha
Charakter: 87 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 76000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Inteligencja - Intuicja - Moralność - To­warzyskość
Totem roślinny: Ostrokrzew
Totem zwierzęcy: Kaszalot
Znak: Ryby

TYP: Spokojni, prawie flegmatyczni, nigdy się nie denerwują. Nie lubią pośpiechu, nigdy nie tracą zimnej krwi. Nawet kiedy przeżywają wewnętrzny dramat, potrafią zachować uśmiech.

PSYCHIKA: Zrównoważona. Ten typ charakterolo­giczny nie stara się za wszelką cenę błyszczeć, jest miłym kompanem.

WOLA: Dość silna, ale ulegająca nieprzewidzianym wahaniom. Dlaczego? Nie wiadomo! Na prośbę o wyjaśnienie uśmiechną się tylko i pogrążą w głębinach swej świadomości, niczym kaszalot, ich totem.

POBUDLIWOŚć: Są introwertykami, to znaczy wię­kszą wagę przykładają do własnego wewnętrznego światka, niż do otoczenia. Nieraz są nieśmiali.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Od dzieciństwa łatwiej przekonać ich argumentami niż przemocą. Są zazdrośni w przyjaźni, chcą, aby ich przyjaciele (i przyjaciółki) byli im wierni i zawsze obecni. Nieraz wydaje się, że stawiają przyjaźń wyżej od miłości.

AKTYWNOŚć: Mają skłonność do chwytania dwóch srok za ogon. Często studiują dwie dziedziny jednocze­śnie, np. literaturę i muzykę, nauki ścisłe i aktorstwo. Pociągają ich wolne zawody, które pozostawiają im czas na lekturę i pisanie. Często są artystami. Posiada­ją silną wyobraźnię twórczą i dobrze przystosowują się do wszystkich zawodów.

INTUICJA: Doskonała. Nieraz posługują się zwro­tami: "Mam wrażenie, że...", "Mój nos mówi mi, że...". Słuchajcie ich i nie próbujcie przekony­wać!

INTELIGENCJA: Bardzo analityczna, docierająca aż do sedna, do najdrobniejszych szczegółów.

UCZUCIOWOŚć: Cechuje ich bardzo rozwinięta wyobraźnia i często mają trudności z przeniesie­niem swych marzeń o miłości w ramy codziennego życia. Nieraz brakuje im agresywności, nie umieją wyrazić swych uczuć. Nie znoszą demonstracji uczu­ciowych, całusów rodziny i pytań "Czy mnie ko­chasz?"

MORALNOŚć: Nie lubią żyć na marginesie prawa. Są wierni i szanują życie rodzinne, nawet jeśli niektórzy sprawiają wrażenie "trzymania się na dystans". Bar­dzo rani ich niewłaściwe zachowanie innych, a zwłasz­cza ich niewierność.

ZDROWIE: Średnie. Po chorobach powoli wracają do zdrowia. Potrzebują zrównoważonej diety, sportu, a zwłaszcza wody: hydroterapii, pływania, morskich kąpieli. Czuwać nad ustami, zębami i jelitami.

ZMYSŁOWOŚć: Drażliwy temat, o którym nie chcą mówić, tym bardziej że mają problemy z tą dziedziną życia. Istnieje u nich wyraźny rozdźwięk między trudną do uzewnętrznienia uczuciowością a seksualnością, której obecność nieraz ich niepokoi.

DYNAMIZM: Średni, nie pozwala im na zostanie bossami przemysłu czy awanturnikami.

TOWARZYSKOŚć: Silna, nieraz tytaniczna. Zawsze są doskonale ubrani, przyjmują gości z pewnym cere­moniałem i są trochę snobami.

PODSUMOWANIE: Mają dużo uroku. Rodzice i wy­chowawcy, nie dajcie się zwieść ich uśmiechniętemu spokojowi, gdyż podobni są do ostrokrzewu, po którego błyszczących liściach woda spływa nie zosta­wiając śladu, i który posiada także przykre w dotyku kolce...
  0 komentarzy ›

- +
+36
36,6
-6