Józef
(0 znaków)
0x


Opis imienia: JÓZEF

Imieniny obchodzi: 03.12, 03.19, 05.01, 08.25, 08.27,

Osobowość: Ten, co przechodzi,
Charakter: 91 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 110 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywność - Uczuciowość - Mo­ralność
Totem roślinny: Kasztanowiec
Totem zwierzęcy: Synogarlica
Znak: Strzelec

TYP: Jest to jeden z najbardziej tajemniczych typów charakteru. Są zrównoważeni, zdolni do wyrzeczeń na rzecz sprawy lub zbiorowości. Wydaje się, że są nosicielami jakiegoś przesłania, niczym synogarlica powracająca na arkę z wieścią o końcu potopu.

PSYCHIKA: Ich totemem jest kasztanowiec. U nich także kolczasta łupina ukrywa tajemny owoc, który ukazuje się jedynie przy gwałtowny wstrząsie. Są dyskretni i niepodatni na wpływy, gdy z są pewni swej misji.

WOLA: Jest silna, ale objawia się tylko wówczas, gdy to konieczne.

POBUDLIWOŚć: Służy charakterowi, a nie namięt­ności.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Nigdy nie wyraża się gnie­wem czy raniącym słowem. Są obiektywni, mogą całym sercem poświęcić się jakiejś sprawie, ale bez fanatyzmu.

AKTYWNOŚć: Są poważnymi uczniami i studenta­mi. Nie dajemy rodzicom rad, jak ich wychowywać, gdyż ci chłopcy sami biorą na siebie odpowiedzialność za swój los. Bardzo wcześnie wybierają zawód i będą wszędzie tam, gdzie potrzeba kompetentnego i bezinte­resownego człowieka. O wartości zawodu nie stanowi w ich oczach jego prestiż społeczny, ale walory huma­nitarne.

INTUICJA: Nie potrzebują jej, gdyż wiedzą, do czego dążą.

INTELIGENCJA: Głęboka, pozwala im na globalny obraz ludzi i rzeczy. Posiadają dobrą pamięć, ale nie są ciekawi; wydaje się, że celowo rezygnują z poznania tego, co nie jest dla nich przeznaczone.

UCZUCIOWOŚć: Przynoszą otoczeniu miłość i u­czucie wykraczające poza wszelki egoizm czy chęć posiadania. Nie starają się zwracać na siebie uwagi, ale ich obecność jest czymś wyjątkowym.

MORALNOŚć: Nie ma już dzisiaj takiej moralności. Nie narzucają swych poglądów, nie podają się nigdy za przykład. Zarówno w życiu zawodowym jak i osobis­tym muszą wierzyć, by działać.

ZDROWIE: Na ogół doskonałe, gdyż raz na zawsze orzekli, że gdy się naprawdę chce coś zdziałać, nie ma czasu na choroby. Słaby punkt: drogi oddechowe.

ZMYSŁOWOŚć: Nigdy nie pozwalają się unosić swym potrzebom, porywom, pokusom.

DYNAMIZM: To ludzie o zaraźliwym entuzjazmie. Emanuje z nich ciepło i przyjaźń. Potrafią rozgrzewać serca.

TOWARZYSKOŚć: Jeśli was zapraszają, to po to, by przygarnąć was do swego ogniska domowego a nie po to, by was oszołomić wspaniałym przyjęciem.

PODSUMOWANIE: Są to ludzie bardzo wartościo­wi, silni i mądrzy, o zadziwiającym bogactwie osobo­wości".
  0 komentarzy ›

- +
+12
12,5
-5