Mirosław
(0 znaków)
0x


Opis imienia: MIROSŁAW

Imieniny obchodzi: 02.02, 02.26, 07.26, 09.21,

Osobowość: Ten, co króluje na ziemi
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Uczuciowość - Towarzyskość - Intuicja­ - Dynamizm.
Totem roślinny: Migdałowiec
Totem zwierzęcy: Paw
Znak: Baran

TYP: Cholerycy o żywej pobudliwości. Są niezależny­mi, dumnymi awanturnikami, jak ich totem paw. Migdałowiec jest ich totemem roślinnym aby napra­wdę do nich dotrzeć, trzeba stłuc skorupkę, pod którą kryje się smakowity owoc...

PSYCHIKA: Mają jednocześnie silne życie wewnętrz­ne i bardzo bogatą egzystencję zewnętrzną. To mężczy­źni skłonni do działania i do refleksji.

WOLA: Dość kapryśna, może obrócić się w upór. Trzeba zwracać na to uwagę u dzieci.

POBUDLIWOŚć: Raczej silna, ale nigdy nie despoty­czna.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Są bardzo obiektywni, po­trafią przyznać się do błędu. Mają wyostrzone poczu­cie sprawiedliwości, toteż gdy zawinili, nie dziwią się, że spotyka ich kara. Są pewni siebie, nieraz aż zanadto.

AKTYWNOŚć: Naprawdę dobrze robią tylko to, co lubią. Uwielbiają wagary... Pociągają ich studia tech­niczne, nauki ścisłe, mogą zostać przemysłowcami, inżynierami, wysokimi wojskowymi, chemikami, rol­nikami, weterynarzami.

INTUICJA: Mają bardzo wrażliwe "czułki" i błyska­wicznie oceniają innych.

INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetycz­na, co znaczy, że rozpatrują jakiś szczegół operacji, jednocześnie bez wysiłku wyobrażając sobie cały jej przebieg, co jest bardzo cenne. Mają dobrą pamięć, zwłaszcza "uczuciową" - zapamiętują to, co ich poruszyło. Pamięć mechaniczna jest słabsza.

UCZUCIOWOŚć: Pragną, by ich kochano i mówio­no im o tym. Nie próbują hamować swych porywów uczuciowych, ale wykazują wielką niezależność i wcze­śnie chcą "żyć swoim życiem".

MORALNOŚć: Są to ludzie bardzo zrównoważeni, potrafią doskonale rozdzielić to, co należy do egzysten­cji materialnej, i to, co zarezerwowane jest dla życia duchowego.

ZDROWIE: Doskonałe, nie potrzebują dużo snu. U dzieci trzeba nadzorować sposób jedzenia, zwłaszcza żucia, gdyż mogą mieć problemy z przyswajaniem pokarmów. Słaby punkt: usta i zęby.

ZMYSŁOWOŚć: Od młodych lat są bardzo wrażliwi na urok "wiecznej kobiecości". Wcześnie dojrzewają i należy szczegółowo wprowadzić ich w problemy życia, gdyż nie znoszą, aby opowiadano im banialuki.

DYNAMIZM: Są dobrymi graczami, łatwo przezwy­ciężają porażki. Nie są najlepszym i dyplomatami.

TOWARZYSKOŚć: Nie lubią samotności. Kochają spacery na wsi, pikniki. Mają wielki zmysł przyjaźni, zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, lubią otaczać się ludźmi, by nimi komenderować.

PODSUMOWANIE: Mają dużo szczęścia, sprawiają wrażenie, jakby wszystko im się należało. Osiągają sukces jakby cudem. A potem, oczywiście, rozpoście­rają ogon... jak ich totem - paw.
  0 komentarzy ›

- +
+27
27,10
-10