Zuzanna
(0 znaków)
0x


Opis imienia: ZUZANNA

Imieniny obchodzi: 05.24, 08.11,

Osobowość: Ta, co mierzy, co waży
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 93000 drgań/sek..
Kolor: Fioletowy
Główne cechy: Uczuciowość - Towarzyskość - Dyna­mizm - Zmysłowość
Totem roślinny: Jemioła
Totem zwierzęcy: Kogut
Znak: Waga

TYP: Trudno się do nich zbliżyć, jak do wojowniczego koguta! Są choleryczkami, nie liczącymi się ze słowa­mi, ale o wielkim sercu.

PSYCHIKA: Cechuje je wielka miłość bliźniego, która nieraz przybiera przesadną formę, ale nadaje im prawdziwe bogactwo psychiczne.

WOLA: Nie jest tak silna, jak mogłaby się wydawać. Gdy minie zaskoczenie ich agresywnością, okazuje się, że można je skłonić do wielu rzeczy.

POBUDLIWOŚć: Dosłownie zagłusza pozostałe ce­chy charakteru. Sprawiają wrażenie kłębka nerwów o mniej czy bardziej kontrolowanych reakcjach.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Czy można mówić o charak­terze bomby atomowej? Albo zdąży się uciec, albo wyleci w powietrze.

AKTYWNOŚć: Życie zawodowe jest dla nich polem walki, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone! Uwiel­biają wszystko, co piękne i bogate. Nie znoszą regular­nej pracy w określonych godzinach. Mogą być lekar­kami, pielęgniarkami, malarkami, rzeźbiarkami. Ko­niecznie chcą osiągnąć sukces, i to szybko!

INTUICJA: Niezwykle silna. Zadziwiająca, gdy cho­dzi o psychologiczną ocenę czy postawienie diagnozy lekarskiej.

INTELIGENCJA: Nadmierna pobudliwość nieraz pozbawia je zdrowego rozsądku, który pozwoliłby uniknąć wielu tragedii. Posiadają inteligencję anality­czną, gubią się w szczegółach i stają się niesprawiedli­we. Mają bardzo rozwiniętą pamięć słuchową i zawsze rozbudzoną ciekawość.

UCZUCIOWOŚć: Są spragnione miłości w każdej postaci. Są zaborcze, pragną we wszystkim być pierw­sze. Chcą posiąść wasze ciało i duszę, nieraz także wasz majątek.

MORALNOŚć: Ta nieco chwiejna moralność stano­wi o ich uroku! Chciałoby się je zganić, a w końcu wybucha się śmiechem!

ZDROWIE: Na szczęście z żelaza, gdyż nie mają żadnego wyczucia godzin snu: bardzo odporne na zmęczenie, śpią wtedy, gdy mogą. Na dłuższą metę grozi to kłopotami z krążeniem, zwłaszcza w nogach.

ZMYSŁOWOŚć: Cóż powiedzieć o tych namiętnych kobietach, które pragną kochać i być kochane, brać i odrzucać, posiadać i oddawać się w posiadanie - nawet szatanowi?

DYNAMIZM: To prawdziwe pokerzystki, zdolne do największego blefu

TOWARZYSKOŚć: Bardzo, nawet nadmiernie to­warzyskie, prowadzą często nieuporządkowane życie, ale kierują się wolą spełnienia swych zachcianek.

PODSUMOWANIE: Jeśli koniecznie chcecie prowa­dzić zwariowane, ale pasjonujące życie, poślubcie kobietę o tym imieniu, a będziecie mieli, czego sami chcieliście!
  0 komentarzy ›

- +
+118
118,29
-29