Znaczenie imion męskich

 

Dodaj własny tekst
Stefan
(0 znaków)
0x

Opis imienia: STEFAN

Imieniny obchodzi: 04.17, 08.06, 08.16, 09.02, 09.07, 09.18, 11.22, 11.28, 12.10, 12.11,

Osobowość: Ten, co ukrywa ogień
Charakter: 84 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 62 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Zdolność reakcji - Pobudliwość - Zdro­wie - Moralność
Totem roślinny: Werwena
Totem zwierzęcy: Nietoperz
Znak: Panna

TYP: Dość tajemniczy, a raczej trudny do zrozumie­nia. Ich wyobraźnia i zdolność przystosowywania są większe, niż możliwość realizacji, stąd są ludźmi trochę mrocznymi. Niczym ich totem, nietoperz, zaczynają prawdziwą aktywność z nadejściem mroku, kierując się niecodziennymi sposobami.

PSYCHIKA: Introwertycy, których małomówność może sprawiać wrażenie, że się gniewają, podczas gdy oni zagłębiają się w sobie, by przemyśleć sytuację i podjąć decyzję. Nie ulegają wpływom.

WOLA: Rozdarta między pragnieniem dominowania a obawą, że nie sprosta ambicjom.

POBUDLIWOŚć: To ich pięta Achillesa, gdyż w po­łączeniu z silną reaktywnością wywołuje groźne kom­pleksy psychiczne. W przyjaźni są nieufni, nie znają się na psychologii kobiet i rzadko mają przyjaciółki.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Przesadna. Ich reakcje, nie­raz gwałtowne, zdają się maskować popłoch, wobec prowokacji życia społecznego i uczuciowego. ¬le zno­szą porażki i wszelkie ciosy.

AKTYWNOŚć: Są sumiennymi uczniami, zdolnymi do dużego nakładu własnej pracy. Jako dorośli mają skłonność do rozwiązywania problemów, które inni całkiem by zlekceważyli. Są badaczami, technikami, inżynierami. Nieraz robią zaskakujące odkrycia, dysponując bardzo małymi środkami materialnymi. Są również doskonałymi lekarzami, nauczycielami.

INTUICJA: Jest to dla nich ustępowanie niekontrolo­wanemu zewowi podświadomości. Wolą racjonalny system wiedzy.

INTELIGENCJA: Syntetyczna, ale zaskakująca: ma­ją duże trudności z przyswojeniem sobie zupełnie prostych rzeczy, podczas gdy złożone problemy są dla nich całkiem jasne.

UCZUCIOWOŚć: Umacniają swe poczucie bezpie­czeństwa, gdy są właścicielami czegoś - czy to w aspekcie uczuciowym, czy materialnym. Trzeba baczyć, aby nie zamykali się w sobie, aby umieli swobodnie wypowiadać swe opinie i przekonania. Nie pozwólcie im rozpoczynać zdania od "Na pewno powiem głupstwo...

MORALNOŚć: Mają pewien kompleks winy, który prowadzi ich do chęci samozniszczenia. Rodzice i wy­chowawcy powinni wykazywać dużą czujność.

ZDROWIE: Doskonałe. Są odporni na zmęczenie, mogą pracować do późna w nocy. Uwaga na wypadki mogące uszkodzić kościec. Słaby punkt: żołądek.

ZMYSŁOWOŚć: W ich pojęciu słowa "zmysłowość", seks" kryją w sobie agresywną rywalizację. Ich zmysłowość jest często stłumiona względami rodzinny­mi czy religijnymi.

DYNAMIZM: Bardzo wyważony, stanowi pewny element ich osobowości. Potrafią być obiektywni, ale nieraz brakuje im pewności siebie.

TOWARZYSKOŚć: Stanowi jeden z przedmiotów ich wahań i niepokojów. Na przyjęciach wolą zaszyć się w spokojnym kąciku z grupką przyjaciół.

PODSUMOWANIE: Z pewnością ukrywają w sobie ten ogień, który oświeca ich i spala jednocześnie! Tylko oni mają tego świadomość. Powinniśmy im pomóc, dając im tę pewność siebie, której tak potrzebują.
  0 komentarzy ›

- +
+11
11,2
-2
300,10
Stanisław
(0 znaków)
0x

Opis imienia: STANISŁAW

Imieniny obchodzi: 04.11, 05.08, 05.17, 08.05, 09.18, 11.13,

Osobowość: Tajemny kwiat ziemi
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 95 %
Rezonans: 78 000 drgań/sek.
Kolor: Fioletowy
Główne cechy: Uczuciowość - Zmysłowość - Towarzys­kość - Intelekt
Totem roślinny: Drzewo pomarańczy
Totem zwierzęcy: Wielbłąd
Znak: Koziorożec

TYP: Są skryci i nieśmiali. Nie mają łatwego charakte­ru. Są cholerykami, ustawicznie w stanie wrzenia, wydaje się, że lada chwila wybuchną. Cenią przyje­mne strony życia.

PSYCHIKA: Potrzebują kontaktu z ludźmi, mają też bogate życie wewnętrzne. Nie ulegają wpływom, często są nawet uparci.

WOLA: Przeważa nad innymi cechami charakteru, ale przejawia się bardzo wybiórczo. Zdarza im się zanie­dbać pilne obowiązki, aby całkowicie poświęcić się niepotrzebnej działalności.

POBUDLIWOŚć: Służy im przede wszystkim do ubarwienia oszałamiających opowiadań o przygodach, które im się przytrafiły albo i nie!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna. Uwielbiają przekorę, ich marzeniem jest mówienie "Nie". Na niepowodze­nia reagują bądź lekceważeniem, bądź gniewem. Jeśli coś nie gra, to wina innych!

AKTYWNOŚć: Mogą być handlowcami, inżyniera­mi górnictwa, rolnikami, wiejskimi lekarzami, wetery­narzami. Lubią mieć bliski kontakt z rzeczywistością i widzieć owoce swej pracy. Nie mają problemów z wyborem zawodu, gdyż od młodych lat wiedzą, czego chcą.

INTUICJA: Raczej mają nosa, niż intuicję! Kierują się bardziej rozsądkiem, niż szóstym zmysłem.

INTELIGENCJA: Szybka, choć niezbyt głęboka. Lubią przemowy i wielkie słowa. Są obdarzeni syntety­czną inteligencją, natychmiast rozróżniają zarysy pro­blemu, ale nie wnikają w szczegóły.

UCZUCIOWOŚć: Są bardzo zaborczy, nadużywają słowa "moje": "moja" żona, "mój" samochód, "mo­je" mieszkanie. Są trochę despotyczni, uważają, że wiele im się należy, zwłaszcza w sprawach uczucio­wych. Rodzina ma dla nich ogromne znaczenie. Prag­ną być rozumiani, choć sami nie starają się zrozumieć innych.

MORALNOŚć: Powiedzmy oględnie, że bywa chwiej­na. Są oportunistami, którzy przystosowują się do wydarzeń, zapominając o ich wymowie moralnej.

ZDROWIE: Na ogół doskonałe. Powinni jednak uważać na wątrobę, wystrzegać się nadmiaru alkoholu i pożywienia. Nie nadużywać antybiotyków!

ZMYSŁOWOŚć: Mają wielkie potrzeby i gotowi są do wszelkich ofiar, a zwłaszcza ofiar ze strony innych - by je zaspokoić. W życiu seksualnym - bardzo ożywionym i wcześnie rozpoczętym - dążą prosto do celu, co nieraz powoduje zamęt w ich życiu uczucio­wym!

DYNAMIZM: Istnieje przepaść między tym, co chcą robić i o czym szeroko rozpowiadają - a tym, co naprawdę robią.

TOWARZYSKOŚć: Są wesołymi kompanami, lubią smaczne posiłki w gronie przyjaciół.

PODSUMOWANIE: Sprowadzają wszystko do kwe­stii własnego komfortu, szukają łatwego i przyjemnego życia. W dodatku są bardzo pewni siebie. Ale w sumie są bardzo sympatyczni!
  0 komentarzy ›

- +
+23
23,6
-6
Sławomir
(0 znaków)
0x

Opis imienia: SŁAWOMIR

Imieniny obchodzi: 05.17, 10.02, 11.05,

Osobowość: Ten, co króluje na ziemi
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Uczuciowość - Towarzyskość - Intuicja­ - Dynamizm.
Totem roślinny: Migdałowiec
Totem zwierzęcy: Paw
Znak: Baran

TYP: Cholerycy o żywej pobudliwości. Są niezależny­mi, dumnymi awanturnikami, jak ich totem paw. Migdałowiec jest ich totemem roślinnym aby napra­wdę do nich dotrzeć, trzeba stłuc skorupkę, pod którą kryje się smakowity owoc...

PSYCHIKA: Mają jednocześnie silne życie wewnętrz­ne i bardzo bogatą egzystencję zewnętrzną. To mężczy­źni skłonni do działania i do refleksji.

WOLA: Dość kapryśna, może obrócić się w upór. Trzeba zwracać na to uwagę u dzieci.

POBUDLIWOŚć: Raczej silna, ale nigdy nie despoty­czna.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Są bardzo obiektywni, po­trafią przyznać się do błędu. Mają wyostrzone poczu­cie sprawiedliwości, toteż gdy zawinili, nie dziwią się, że spotyka ich kara. Są pewni siebie, nieraz aż zanadto.

AKTYWNOŚć: Naprawdę dobrze robią tylko to, co lubią. Uwielbiają wagary... Pociągają ich studia tech­niczne, nauki ścisłe, mogą zostać przemysłowcami, inżynierami, wysokimi wojskowymi, chemikami, rol­nikami, weterynarzami.

INTUICJA: Mają bardzo wrażliwe "czułki" i błyska­wicznie oceniają innych.

INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetycz­na, co znaczy, że rozpatrują jakiś szczegół operacji, jednocześnie bez wysiłku wyobrażając sobie cały jej przebieg, co jest bardzo cenne. Mają dobrą pamięć, zwłaszcza "uczuciową" - zapamiętują to, co ich poruszyło. Pamięć mechaniczna jest słabsza.

UCZUCIOWOŚć: Pragną, by ich kochano i mówio­no im o tym. Nie próbują hamować swych porywów uczuciowych, ale wykazują wielką niezależność i wcze­śnie chcą "żyć swoim życiem".

MORALNOŚć: Są to ludzie bardzo zrównoważeni, potrafią doskonale rozdzielić to, co należy do egzysten­cji materialnej, i to, co zarezerwowane jest dla życia duchowego.

ZDROWIE: Doskonałe, nie potrzebują dużo snu. U dzieci trzeba nadzorować sposób jedzenia, zwłaszcza żucia, gdyż mogą mieć problemy z przyswajaniem pokarmów. Słaby punkt: usta i zęby.

ZMYSŁOWOŚć: Od młodych lat są bardzo wrażliwi na urok "wiecznej kobiecości". Wcześnie dojrzewają i należy szczegółowo wprowadzić ich w problemy życia, gdyż nie znoszą, aby opowiadano im banialuki.

DYNAMIZM: Są dobrymi graczami, łatwo przezwy­ciężają porażki. Nie są najlepszym i dyplomatami.

TOWARZYSKOŚć: Nie lubią samotności. Kochają spacery na wsi, pikniki. Mają wielki zmysł przyjaźni, zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet, lubią otaczać się ludźmi, by nimi komenderować.

PODSUMOWANIE: Mają dużo szczęścia, sprawiają wrażenie, jakby wszystko im się należało. Osiągają sukces jakby cudem. A potem, oczywiście, rozpoście­rają ogon... jak ich totem - paw.
  0 komentarzy ›

- +
+42
42,8
-8
Seweryn
(0 znaków)
0x

Opis imienia: SEWERYN

Imieniny obchodzi: 01.08, 03.24, 04.08, 06.08, 10.23, 11.08, 11.19, 12.21,

Osobowość: Ten, co ukrywa ogień
Charakter: 84 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 62 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Zdolność reakcji - Pobudliwość - Zdro­wie - Moralność
Totem roślinny: Werwena
Totem zwierzęcy: Nietoperz
Znak: Panna

TYP: Dość tajemniczy, a raczej trudny do zrozumie­nia. Ich wyobraźnia i zdolność przystosowywania są większe, niż możliwość realizacji, stąd są ludźmi trochę mrocznymi. Niczym ich totem, nietoperz, zaczynają prawdziwą aktywność z nadejściem mroku, kierując się niecodziennymi sposobami.

PSYCHIKA: Introwertycy, których małomówność może sprawiać wrażenie, że się gniewają, podczas gdy oni zagłębiają się w sobie, by przemyśleć sytuację i podjąć decyzję. Nie ulegają wpływom.

WOLA: Rozdarta między pragnieniem dominowania a obawą, że nie sprosta ambicjom.

POBUDLIWOŚć: To ich pięta Achillesa, gdyż w po­łączeniu z silną reaktywnością wywołuje groźne kom­pleksy psychiczne. W przyjaźni są nieufni, nie znają się na psychologii kobiet i rzadko mają przyjaciółki.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Przesadna. Ich reakcje, nie­raz gwałtowne, zdają się maskować popłoch, wobec prowokacji życia społecznego i uczuciowego. ¬le zno­szą porażki i wszelkie ciosy.

AKTYWNOŚć: Są sumiennymi uczniami, zdolnymi do dużego nakładu własnej pracy. Jako dorośli mają skłonność do rozwiązywania problemów, które inni całkiem by zlekceważyli. Są badaczami, technikami, inżynierami. Nieraz robią zaskakujące odkrycia, dysponując bardzo małymi środkami materialnymi. Są również doskonałymi lekarzami, nauczycielami.

INTUICJA: Jest to dla nich ustępowanie niekontrolo­wanemu zewowi podświadomości. Wolą racjonalny system wiedzy.

INTELIGENCJA: Syntetyczna, ale zaskakująca: ma­ją duże trudności z przyswojeniem sobie zupełnie prostych rzeczy, podczas gdy złożone problemy są dla nich całkiem jasne.

UCZUCIOWOŚć: Umacniają swe poczucie bezpie­czeństwa, gdy są właścicielami czegoś - czy to w aspekcie uczuciowym, czy materialnym. Trzeba baczyć, aby nie zamykali się w sobie, aby umieli swobodnie wypowiadać swe opinie i przekonania. Nie pozwólcie im rozpoczynać zdania od "Na pewno powiem głupstwo...

MORALNOŚć: Mają pewien kompleks winy, który prowadzi ich do chęci samozniszczenia. Rodzice i wy­chowawcy powinni wykazywać dużą czujność.

ZDROWIE: Doskonałe. Są odporni na zmęczenie, mogą pracować do późna w nocy. Uwaga na wypadki mogące uszkodzić kościec. Słaby punkt: żołądek.

ZMYSŁOWOŚć: W ich pojęciu słowa "zmysłowość", seks" kryją w sobie agresywną rywalizację. Ich zmysłowość jest często stłumiona względami rodzinny­mi czy religijnymi.

DYNAMIZM: Bardzo wyważony, stanowi pewny element ich osobowości. Potrafią być obiektywni, ale nieraz brakuje im pewności siebie.

TOWARZYSKOŚć: Stanowi jeden z przedmiotów ich wahań i niepokojów. Na przyjęciach wolą zaszyć się w spokojnym kąciku z grupką przyjaciół.

PODSUMOWANIE: Z pewnością ukrywają w sobie ten ogień, który oświeca ich i spala jednocześnie! Tylko oni mają tego świadomość. Powinniśmy im pomóc, dając im tę pewność siebie, której tak potrzebują.
  0 komentarzy ›

- +
+15
15,4
-4
Sergiusz
(0 znaków)
0x

Opis imienia: SERGIUSZ

Osobowość: Ten, co opiewa życie
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 97 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Pobudliwość - Intuicja - Intelekt - Zmy­słowość
Totem roślinny: Pszenica
Totem zwierzęcy: Słowik
Znak: Rak

TYP: Posiadają dwoistą osobowość: z jednej strony zdolną do ciekawych pomysłów, z drugiej do ich realizacji, co jest rzadkie. Jeśli nawet potrzebują do tego pomocy, to doskonale potrafią dobierać pomoc­ników.

PSYCHIKA: Czasem trudno z nimi współżyć, gdyż nigdy nie wiadomo, z którą stroną osobowości ma się do czynienia.

WOLA: Nie zawsze wystarcza jej aż do końca. Dosko­nale potrafią "rozkręcać" działalność, ale chętnie złożyliby na cudze barki jej dokończenie.

POBUDLIWOŚć: Silna, ale nie pozwalają unosić się emocjom..

ZDOLNOŚć REAKCJI: Są bardzo drażliwi, gdy krytykuje się ich pomysły, a znacznie mniej wrażliwi na krytykę ich działalności.

AKTYWNOŚć: Są badaczami, naukowcami, ludźmi interesu, aktorami, pisarzami, pracownikami reklamy, a zwłaszcza kierownikami, zdolnymi objąć szerokim i szybkim spojrzeniem wszystkie problemy. Pociąga ich wszystko, co wymaga wysiłku twórczego i realiza­torskiego, są więc dobrymi reżyserami w teatrze i w fil­mie.

INTUICJA: Posiadają prawdziwe "czułki", które po­zwalają im przeczuwać wydarzenia i jednym spojrze­niem oceniać ludzi. Mają wyobraźnię wielkich poetów czy wynalazców.

INTELIGENCJA: Syntetyczna i analityczna zara­zem, daje im wielką giętkość umysłu, zwłaszcza w dzie­dzinie złożonych problemów.

UCZUCIOWOŚć: Z jednej strony są bardzo uczucio­wi i wrażliwi, z drugiej - nie chcą pozwolić, aby uczucia wpływały na przebieg ich pracy.

MORALNOŚć: Nie trzeba mieć im za złe, że zasady moralne wydają im się zbyt surowe, a więc krępujące. Poeci i wynalazcy żyją w innym wymiarze i nie przejmują się nadmiernie zakazami moralnymi.

ZDROWIE: Dobre, ale dla zachowania równowagi wymaga spokojnej egzystencji. Są wrażliwi na zmęcze­nie i przeciążenie umysłowe, potrzebują dużo snu. Słabe punkty: system nerwowy i drogi moczowe.

ZMYSŁOWOŚć: Ci mężczyźni bardziej słuchają swej wyobraźni, niż pożądania. Ich seksualizm jest raczej psychiczny, to znaczy ściśle zależny od uczuć. Zaska­kują partnerki pewną niestałością, niezdolnością do pełnej miłości.

DYNAMIZM: Nieco przewyższa poziom aktywności. Ten typ charakteru ma tyle pomysłów, że lekki nad­miar dynamizmu jest dlań konieczny.

TOWARZYSKOŚć: Wielkiej klasy, przypomina nie­co towarzyskość Króla-Słońce. Lubią przyjęcia z pom­pą. Ubierają się w wyszukany sposób.

PODSUMOWANIE: Ich sukcesy zależą naturalnie od nakładu pracy, ale nie należy zapominać o intuicji, tym szóstym zmyśle, który nadaje im nadzwyczajny wy­miar i pozwala na niecodzienne osiągnięcia.
  0 komentarzy ›

- +
+19
19,3
-3
Serafin
(0 znaków)
0x

Opis imienia: SERAFIN

Imieniny obchodzi: 10.12, 11.14,

Osobowość: Ten, co przychodzi
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 82 %
Rezonans: 79 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Towarzyskość - Uczuciowość - Moral­ność - Pobudliwość
Totem roślinny: Platan
Totem zwierzęcy: Sikorka
Znak: Wodnik

TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogą nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadają też bardziej dynamiczną stronę charakteru, jak sikorka.

PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na świat zewnętrzny. Pragną, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy.

WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwości i reaktywności. Jesteśmy świadkami walki między tymi obozami, przejawiającej się bądź wahaniami, bądź nagłymi decyzjami.

POBUDLIWOŚć: Ogólnie biorąc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolnością reakcji, razem tworząc wybuchową mieszankę!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadną w fanatyzm czy ironię. Nieświadomie pragną otaczać się ludźmi, na których mają wpływ.

AKTYWNOŚć: Doskonale czują się w dziedzinach, i które innym mogą wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pociągają ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogą być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.

INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Mają też bardzo i żywą wyobraźnię. Nie należy im pozwalać na pogrąża­nie się w marzeniach.

INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniają ca­łość problemu, natychmiast spostrzegając jego główne zarysy, nie wchodzą natomiast w szczegóły.

UCZUCIOWOŚć: Bardzo uczuciowi, potrzebują, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcześnie będą szukali czułości gdzie in­dziej.

MORALNOŚć: Pragną dzielić poczucie obowiązku i odpowiedzialności z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafią jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wątpliwe pod względem etycznym.

ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie kości, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.

ZMYSŁOWOŚć: Dla tych mężczyzn przyjemności są nierozerwalnie związane z towarzystwem. Lubią dobrze zjeść, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobiecości, co odbija się na ich seksualności. Zadaniem rodziców jest jak najwcześniej­sze rozwijanie u nich cech męskich.

DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silną potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Boleś­nie odczuwają niepowodzenia, cierpią, gdy nie są rozumiani.

TOWARZYSKOŚć: Są uroczymi, towarzyskimi lu­dźmi. Gdy się ożenią, nieraz ulegają dominacji rodzi­ny.

PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miłości. Oczywiście, prag­ną również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by ktoś nań czekał, gdyż nie znosi samotności...
  0 komentarzy ›

- +
+4
4,2
-2
Poprzednia 1 24 5 632 33 Następna