Znaczenie imion żeńskich

 

Dodaj własny tekst
Zyta
(0 znaków)
0x

Opis imienia: ZYTA

Imieniny obchodzi: 04.27,

Osobowość: Ta, co króluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Uczuciowość - Moralność - Akty­wność
Totem roślinny: Lilia
Totem zwierzęcy: Gołębica
Znak: Panna

TYP: Choleryczny. Mają niełatwy charakter. To ko­biety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdro­sne, ale posiadające bogactwo czułości i miłości.

PSYCHIKA: Są introwertyczkami, to znaczy, że mają skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawniają swe myśli i uczucia. Są nawet skryte. Mają wielką pewność siebie i dużą dozę zdecydowania.

WOLA: Bardzo rozwinięta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol piękna, czystości i silnego zapachu, który jednak nie wszyscy znoszą.

POBUDLIWOŚć: W połączeniu ze zdolnością reakcji daje mieszankę wybuchową!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna! Gdy się z czymś nie zgadzają, bardzo ostro się przeciwstawiają. Są uparte. porażki sprawiają im przykrość, ale nie powstrzymują ich.

AKTYWNOŚć: Zazwyczaj są wzorowymi uczennica­mi. Pociągają je zajęcia, w których trzeba dawać dużo z siebie, a najpiękniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubią także zawody, w których mają kontakt z dziećmi i z chorymi: mogą być lekarkami, pielęgniar­kami, nauczycielkami, zakonnicami.

INTUICJA: Mają dobrą intuicję, ale nie ufają jej. Wolą spokojnie podążać utartymi ścieżkami, niż rzu­cać się w przygody. Stoją mocno nogami na ziemi.

INTELIGENCJA: Nie starają się błyszczeć, a nawet wykazują pewną nieufność wobec ludzi, którzy próbu­ją za wszelką cenę przyciągnąć uwagę. Mają inteligen­cję analityczną, to znaczy interesują się raczej szczegó­łami, niż ogólnymi zarysami.

UCZUCIOWOŚć: Łatwo je obrazić czy zranić. Są zaborcze, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolne są do głębokiej przyjaźni, ale ograniczają liczbę przyjaciół i starannie ich dobierają.

MORALNOŚć: Przestrzegają bardzo surowych za­sad. Posiadają wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.

ZDROWIE: Posiadają dużą żywotność i solidne zdro­wie. Powinny prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwości. Słabe punkty: jelita, płuca i skóra.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi ważną część ich życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemności życia i wszystkie popędy wiążą się dla nich z miłością - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla nich radość dawania.

DYNAMIZM: Sprawiają wrażenie, że wszystko przy­chodzi im z łatwością, podczas gdy w istocie muszą walczyć, by stanąć na wysokości zadania, którym jest "królowanie w niebie i na ziemi" dzięki zaletom serca.

TOWARZYSKOŚć: Czują się swobodnie w towarzy­stwie, chociaż nie potrzebują innych.

PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzają problemów, albo raczej od najmłodszych lat umieją same rozwiązywać swe problemy, i później, kiedy staną przed nieuniknionymi trudnościami życia, doskonale potrafią same sobie poradzić.
  0 komentarzy ›

- +
+60
60,41
-41
300,10
Zuzanna
(0 znaków)
0x

Opis imienia: ZUZANNA

Imieniny obchodzi: 05.24, 08.11,

Osobowość: Ta, co mierzy, co waży
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 93000 drgań/sek..
Kolor: Fioletowy
Główne cechy: Uczuciowość - Towarzyskość - Dyna­mizm - Zmysłowość
Totem roślinny: Jemioła
Totem zwierzęcy: Kogut
Znak: Waga

TYP: Trudno się do nich zbliżyć, jak do wojowniczego koguta! Są choleryczkami, nie liczącymi się ze słowa­mi, ale o wielkim sercu.

PSYCHIKA: Cechuje je wielka miłość bliźniego, która nieraz przybiera przesadną formę, ale nadaje im prawdziwe bogactwo psychiczne.

WOLA: Nie jest tak silna, jak mogłaby się wydawać. Gdy minie zaskoczenie ich agresywnością, okazuje się, że można je skłonić do wielu rzeczy.

POBUDLIWOŚć: Dosłownie zagłusza pozostałe ce­chy charakteru. Sprawiają wrażenie kłębka nerwów o mniej czy bardziej kontrolowanych reakcjach.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Czy można mówić o charak­terze bomby atomowej? Albo zdąży się uciec, albo wyleci w powietrze.

AKTYWNOŚć: Życie zawodowe jest dla nich polem walki, gdzie wszystkie chwyty są dozwolone! Uwiel­biają wszystko, co piękne i bogate. Nie znoszą regular­nej pracy w określonych godzinach. Mogą być lekar­kami, pielęgniarkami, malarkami, rzeźbiarkami. Ko­niecznie chcą osiągnąć sukces, i to szybko!

INTUICJA: Niezwykle silna. Zadziwiająca, gdy cho­dzi o psychologiczną ocenę czy postawienie diagnozy lekarskiej.

INTELIGENCJA: Nadmierna pobudliwość nieraz pozbawia je zdrowego rozsądku, który pozwoliłby uniknąć wielu tragedii. Posiadają inteligencję anality­czną, gubią się w szczegółach i stają się niesprawiedli­we. Mają bardzo rozwiniętą pamięć słuchową i zawsze rozbudzoną ciekawość.

UCZUCIOWOŚć: Są spragnione miłości w każdej postaci. Są zaborcze, pragną we wszystkim być pierw­sze. Chcą posiąść wasze ciało i duszę, nieraz także wasz majątek.

MORALNOŚć: Ta nieco chwiejna moralność stano­wi o ich uroku! Chciałoby się je zganić, a w końcu wybucha się śmiechem!

ZDROWIE: Na szczęście z żelaza, gdyż nie mają żadnego wyczucia godzin snu: bardzo odporne na zmęczenie, śpią wtedy, gdy mogą. Na dłuższą metę grozi to kłopotami z krążeniem, zwłaszcza w nogach.

ZMYSŁOWOŚć: Cóż powiedzieć o tych namiętnych kobietach, które pragną kochać i być kochane, brać i odrzucać, posiadać i oddawać się w posiadanie - nawet szatanowi?

DYNAMIZM: To prawdziwe pokerzystki, zdolne do największego blefu

TOWARZYSKOŚć: Bardzo, nawet nadmiernie to­warzyskie, prowadzą często nieuporządkowane życie, ale kierują się wolą spełnienia swych zachcianek.

PODSUMOWANIE: Jeśli koniecznie chcecie prowa­dzić zwariowane, ale pasjonujące życie, poślubcie kobietę o tym imieniu, a będziecie mieli, czego sami chcieliście!
  0 komentarzy ›

- +
+118
118,29
-29
Zofia
(0 znaków)
0x

Opis imienia: ZOFIA

Imieniny obchodzi: 05.15,

Osobowość: Ta, co decyduje
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 100 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Zmysłowość - Uczuciowość - Towarzyskość - Dynamizm
Totem roślinny: Cedr
Totem zwierzęcy: jaskółka
Znak: Waga

TYP: Od najmłodszych lat narzucają rodzinie nadzwyczajne tempo życia. Są zarazem pełne zapału i flegmatyczne, a ich główną zaletą jest umiejętność rozwiązywania W parę minut każdego problemu. Są bardzo zaradne, nie mogą usiedzieć W miejscu, i jak ich totem, jaskółka, lubią słońce i nie cofają się przed żadną podróżą.

PSYCHIKA: Muszą wszystko wypowiedzieć i wszys­tko przeżyć. Nie lubią żyć w cieniu, nieraz uprawiają "strip-tease" umysłowy. Jeśli nie wysłuchacie ich zwierzeń, zranicie je dogłębnie.

WOLA: Czy to wola, czy ambicja? Czy szukają samopo­twierdzenia w pokonywaniu przeszkód i przeciwności? Tylko one mogą na to odpowiedzieć.

POBUDLIWOŚć: Subtelna, nieraz na zamówienie. Ina­czej mówiąc, potrafią odgrywać emocje, same się o nich przekonując za pomocą wzruszających i wyimaginowa­nych zwierzeń.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Nie znoszą, aby coś działo się bez nich, muszą grać ważną albo i główną rolę w komedii zwanej życiem. Lubią otaczać się wesołą bandą przyjaciół. Porażki nie robią na nich wrażenia.

AKTYWNOŚć: Nie można powiedzieć, by nauka je pasjonowała. Najwięcej uczą się podróżując. Są dobrymi reporterkami, a w każdym razie zagorzałymi podróżnicz­kami, zawsze gotowymi do wyjazdu.

INTUICJA: Znacznie bardziej ufają swym przemyśle­niom, niż intuicji.

INTELIGENCJA: Syntetyczna, globalna. Mogą być pierwszorzędnymi "kobietami interesu". Mają zręczne dłonie, potrafią wszystko zrobić, a przynajmniej tak twierdzą.

UCZUCIOWOŚć: Ten typ charakterologiczny pragnie miłości. Dziesięć razy dziennie pytają rodziców, czy są ich ulubionym dzieckiem, a jeśli otrzymają odpowiedź twierdzącą, pobiegną przechwalać się przed rodzeństwem. Innymi słowy potrafią siać zamęt!

MORALNOŚć: Twierdzą, że są zdolne do największego
I bohaterstwa, do całkowitych wyrzeczeń, ale są wyrozu­miałe wobec cudzych słabostek i wrażliwe na własne błędy.

ZDROWIE: Są łakome i mają przez to wiele problemów, zwłaszcza z nadwagą. Już od najmłodszych lat trzeba nadzorować ich dietę, gdyż grozi im celulitis. Jako dzieci potrzebują dużo snu, ale za nic nie chcą wcześnie się kłaść.

ZMYSŁOWOŚć: Mają tendencję do narzucania się tym, których kochają, a trzeba powiedzieć, że łatwo się zakochują. Mają wielkie serce, Jeśli potrzebujecie pocie­chy, natychmiast zainteresujecie te urocze pocieszycielki.

DYNAMIZM: Pełen możliwości. Podtrzymuje ich akty­wność.

TOWARZYSKOŚć: Lubią przyjmować gości. Kochają rodzinę, jako matki są trochę zwariowane, ale pełne miłości. Natomiast rolę żony pojmują raczej niecodzien­nie. Ich mężom potrzebna jest duża doza stoicyzmu, by 1 mogli w pełni docenić impulsywną miłość tych kobiet.

PODSUMOWANIE: To urocze diabełki, które anioło­wie chętnie poślubiają. Nieszczęśni!
  0 komentarzy ›

- +
+48
48,27
-27
Wioletta
(0 znaków)
0x

Opis imienia: WIOLETTA

Imieniny obchodzi: 10.29

Osobowość: Kobieta ognia
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 70 000 drgań/sek.
I Kolor: Czerwony
Główne cechy: Pobudliwość- Towarzyskość - Uczucio­wość - Moralność
Totem roślinny: Tymianek
Totem zwierzęcy: Żyrafa
Znak: Waga

TYP: Kobiety uczuciowe, flegmatyczne jak ich totem: żyrafa. Jest w nich coś młodzieńczego, są miłe w poży­ciu, łatwo przystosowują się do każdej sytuacji.

PSYCHIKA: Lubią otaczać się ludźmi. Najdrobniej­sza krytyka czy uwaga zbija je z tropu i niepokoi, dlatego wciąż zastanawiają się, czy kochają, czy też nie, czy zrobiły dobrze, czy źle.

WOLA: Dobra, ale niekiedy nie doprowadzają do i końca tego, co zaczęły.

POBUDLIWOŚć: Nader łatwo się denerwują. Bardzo. potrzebują przyjaźni, często czułej przyjaźni, co może spowodować zakłócenia w ich życiu uczucio­wym, gdyż nie potrafią rozróżnić między pojęciem przyjaźni a, miłości seksualnej.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Bardzo słaba - przypomi­nają pod tym względem żyrafę: powolną i uroczystą. Są pewne siebie, a raczej swego uroku.

AKTYWNOŚć: Jako dzieci lubią wagarować. W o­kresie dojrzewania ich nauka może ucierpieć. Trzeba pilnować, by kokieteria nie stała się jednym z przed­miotów ich szkolnego programu. Mają tendencję do częstego zmieniania zawodu.

INTUICJA: Nie posługują się ani intuicją, ani wyob­raźnią.

INTELIGENCJA: Typu analitycznego. Mają dosko­nałą pamięć, ale nie są zbyt ciekawe. Mają doskonałe mniemanie o sobie i biorą innych za opóźnionych w rozwoju!

UCZUCIOWOŚć: Są bardzo uczuciowe i muszą mieć poczucie, że są kochane; to jest dla nich miernikiem wartości życia, mogą mieć poważne problemy, jeśli zostaną porzucone.

MORALNOŚć: Ich swobodny sposób zachowania sprawia wrażenie, że niewiele robią sobie z zasad moralnych, a gdy już masz nadzieję, że pójdzie ci z nimi gładko, trach, odchodzą z obrażoną miną!

ZDROWIE: Ich słabym punktem są drogi odde­chowe, a w szczególności płuca. Wystrzegać się papie­rosów!

ZMYSŁOWOŚć: Nigdy nie wiadomo, czy chcą, czy me chcą! W tej dziedzinie mniej kierują się pożąda­niem, a więcej okolicznościami, najbardziej zaś - obawą, że wyjdą na idiotki wycofując się z dwuznacznej i niebezpiecznej sytuacji. Rodzice powinni wytłuma­czyć tym nastolatkom, jak daleko mogą się posunąć, by nie posunąć się za daleko!

DYNAMIZM: Bardzo mały. Wykonują swoją pracę, ale bardziej z poczucia obowiązku, niż z entuzjazmu.

TOWARZYSKOŚć: Jest dla nich bardzo silną po­trzebą. Mają dużo szczęścia. Nieoczekiwane spotkanie . często kończy się małżeństwem.

PODSUMOWANIE: Nie dajcie się nabrać na ich pozorny spokój i powolność, gdyż mogą wam sprawić niejedną niespodziankę.
  0 komentarzy ›

- +
+86
86,25
-25
Wilhelmina
(0 znaków)
0x

Opis imienia: WILHELMINA

Imieniny obchodzi: 10.25,

Osobowość: Kobieta z sekretami
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 78 %
Rezonans: 63 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Intelekt - Aktywność
Totem roślinny: Goryczka
Totem zwierzęcy: Ropucha
Znak: Panna

TYP: Flegmatyczki, mają przytłumioną pobudliwość i trochę opóźnione reakcje. Nie działają pochopnie, nie wpadają w panikę. Stoją mocno na ziemi i nie spędzają życia na marzeniach - nawet jeśli rano mają trudności z obudzeniem się.

PSYCHIKA: Nie zawsze wiadomo, co myślą. Z ich milczenia nieraz można wnioskować, że są nadąsane, tymczasem one obserwują i słuchają. Wydają się nieśmiałe, gdyż zachowują się z rezerwą, sprawiają też wrażenie, ze brak Im pewności siebie.

WOLA: Silna, ale nieraz wyczerpuje się przed osiąg­nięciem celu.

POBUDLIWOŚć: Znacznie poniżej średniej. Potrze­bują czasu, by przemyśleć sprawę i podjąć decyzję. Są wrażliwe i zamknięte w sobie.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Słaba, odpowiadająca po­budliwości. Krystyny nie liczą zbytnio na los szczęścia, gdyż nie potrzebują go. Ich metodyczność i dokład­ność zapewnia im zadowalające - choć nie zawsze olśniewające - sukcesy w życiu. Przychodzą one jednak dość późno.

AKTYWNOŚć: Pasjonuje je nauka, niezależnie od kierunku. Mogą być naukowcami, inżynierami, elek­tronikami czy doskonałymi nauczycielkami. Nie nale­ży nigdy narzucać im wyboru zawodu, ale dokładnie przedyskutować z nimi różne możliwości.

INTUICJA: Nie kierują się nagłym natchnieniem, lecz drobiazgowo przygotowują swe działanie.

INTELIGENCJA: Mają raczej męski sposób myśle­nia. Dobrze współpracują z zespołem, w którym przewagę stanowią mężczyźni. Mają inteligencję anali­tyczną, cierpliwie wnikającą w szczegóły.

UCZUCIOWOŚć: Nie są to dziewczynki, rzucające się w objęcia rodziców z pytaniem: "Kochasz mnie, powiedz?" Trzeba im okazywać uczucia bez wielkich manifestacji. To samo dotyczy później ich mężów." Należy unikać nieporozumień w tej dziedzinie, gdyż są pamiętliwe i z trudem wybaczają.

MORALNOŚć: Niektórzy nazywają taki typ moral­ności "mieszczańskim". Nie chcą nikogo bulwerso­wać, nawet jeśli niekiedy mają na to ochotę.

ZDROWIE: Średnie, od dzieciństwa wymaga nadzoru. Potrzebują częstego przebywania na świeżym po­wietrzu, spacerów, sportu, zwłaszcza zalecane narciar­stwo. Uwaga na kości i zęby, mają tendencję do odwapniania. Są podatne na choroby wirusowe.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi tajemną stronę ich osobo­wości. Nie znoszą, by ktoś poruszał ten temat. Na zewnątrz gorzkie niczym goryczka, wewnątrz pełne są ­apetytu seksualnego.

DYNAMIZM: Nie dorównuje ich aktywności, dlate­go potrzebują czasu, aby okazać swą prawdziwą wartość. Od dzieciństwa uczcie je wychodzić ze skoru­py, wyrażając swoje myśli. Należą do nielicznych kobiet, dla których mężczyzna może być kolegą w pra­cy czy w sporcie.

TOWARZYSKOŚć: Wolą wybranych przyjaciół od gwaru prywatek. Lubią, by życie towarzyskie było zorganizowane i trochę uroczyste, nie znoszą nagłych wtargnięć znajomych, którzy "robią wam niespodziankę". Szanują rodzinę, są surowymi ale sprawiedliwymi matkami.

PODSUMOWANIE: Potrzebują rodziców lub męża, na których można polegać, i którzy pomogą im w zorganizowaniu trwałego, solidnego ogniska domowego.
  0 komentarzy ›

- +
+7
7,9
-9
Wiktoria
(0 znaków)
0x

Opis imienia: WIKTORIA

Imieniny obchodzi: 12.23,

Osobowość: Kobieta z sekretami
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 78 %
Rezonans: 63 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Intelekt - Aktywność
Totem roślinny: Goryczka
Totem zwierzęcy: Ropucha
Znak: Panna

TYP: Flegmatyczki, mają przytłumioną pobudliwość i trochę opóźnione reakcje. Nie działają pochopnie, nie wpadają w panikę. Stoją mocno na ziemi i nie spędzają życia na marzeniach - nawet jeśli rano mają trudności z obudzeniem się.

PSYCHIKA: Nie zawsze wiadomo, co myślą. Z ich milczenia nieraz można wnioskować, że są nadąsane, tymczasem one obserwują i słuchają. Wydają się nieśmiałe, gdyż zachowują się z rezerwą, sprawiają też wrażenie, ze brak Im pewności siebie.

WOLA: Silna, ale nieraz wyczerpuje się przed osiąg­nięciem celu.

POBUDLIWOŚć: Znacznie poniżej średniej. Potrze­bują czasu, by przemyśleć sprawę i podjąć decyzję. Są wrażliwe i zamknięte w sobie.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Słaba, odpowiadająca po­budliwości. Krystyny nie liczą zbytnio na los szczęścia, gdyż nie potrzebują go. Ich metodyczność i dokład­ność zapewnia im zadowalające - choć nie zawsze olśniewające - sukcesy w życiu. Przychodzą one jednak dość późno.

AKTYWNOŚć: Pasjonuje je nauka, niezależnie od kierunku. Mogą być naukowcami, inżynierami, elek­tronikami czy doskonałymi nauczycielkami. Nie nale­ży nigdy narzucać im wyboru zawodu, ale dokładnie przedyskutować z nimi różne możliwości.

INTUICJA: Nie kierują się nagłym natchnieniem, lecz drobiazgowo przygotowują swe działanie.

INTELIGENCJA: Mają raczej męski sposób myśle­nia. Dobrze współpracują z zespołem, w którym przewagę stanowią mężczyźni. Mają inteligencję anali­tyczną, cierpliwie wnikającą w szczegóły.

UCZUCIOWOŚć: Nie są to dziewczynki, rzucające się w objęcia rodziców z pytaniem: "Kochasz mnie, powiedz?" Trzeba im okazywać uczucia bez wielkich manifestacji. To samo dotyczy później ich mężów." Należy unikać nieporozumień w tej dziedzinie, gdyż są pamiętliwe i z trudem wybaczają.

MORALNOŚć: Niektórzy nazywają taki typ moral­ności "mieszczańskim". Nie chcą nikogo bulwerso­wać, nawet jeśli niekiedy mają na to ochotę.

ZDROWIE: Średnie, od dzieciństwa wymaga nadzoru. Potrzebują częstego przebywania na świeżym po­wietrzu, spacerów, sportu, zwłaszcza zalecane narciar­stwo. Uwaga na kości i zęby, mają tendencję do odwapniania. Są podatne na choroby wirusowe.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi tajemną stronę ich osobo­wości. Nie znoszą, by ktoś poruszał ten temat. Na zewnątrz gorzkie niczym goryczka, wewnątrz pełne są ­apetytu seksualnego.

DYNAMIZM: Nie dorównuje ich aktywności, dlate­go potrzebują czasu, aby okazać swą prawdziwą wartość. Od dzieciństwa uczcie je wychodzić ze skoru­py, wyrażając swoje myśli. Należą do nielicznych kobiet, dla których mężczyzna może być kolegą w pra­cy czy w sporcie.

TOWARZYSKOŚć: Wolą wybranych przyjaciół od gwaru prywatek. Lubią, by życie towarzyskie było zorganizowane i trochę uroczyste, nie znoszą nagłych wtargnięć znajomych, którzy "robią wam niespodziankę". Szanują rodzinę, są surowymi ale sprawiedliwymi matkami.

PODSUMOWANIE: Potrzebują rodziców lub męża, na których można polegać, i którzy pomogą im w zorganizowaniu trwałego, solidnego ogniska domowego.
  0 komentarzy ›

- +
+134
134,37
-37
1 2 3 4 5 628 29 Następna