Znaczenie imion żeńskich

 

Dodaj własny tekst
Patrycja
(0 znaków)
0x

Opis imienia: PATRYCJA

Imieniny obchodzi: 08.25, 08.28,

Osobowość: Zapach ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 70 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Wola- Towarzyskość-Dynamizm Totem roślinny: Hiacynt
Totem zwierzęcy: Lis
Znak: Bliźnięta

TYP: Kobiety o bardzo dużej pobudliwości, szalenie aktywne, nieufne jak lisy! Jednak nieufność często przechodzi w ironię, gdyż lubią kpiny.

PSYCHIKA: Typ ekstrawertyczny. Robią wszystko, by je zauważono. Ubierają się w pstrokate materiały, w ubrania o dziwacznym kroju. Bardzo zaborcze, potrzebują stale publiczności. Nie ulegają wpływom, umieją wywinąć się z każdej sytuacji.

WOLA: Silna, poparta sprytem.

POBUDLIWOŚć: Nic im nie umyka! Cudowne ko­biety, ale małżeństwo z nimi nie zawsze układa się jak po różach...

ZDOLNOŚć REAKCJI: Reakcje silne i nieraz zbija­jące z tropu. Rodzice, nigdy nie dawajcie po sobie poznać, że jesteście zaskoczeni i nie wiecie, co robić!

AKTYWNOŚć: Lubią języki obce, mogą zostać do­skonałymi tłumaczkami, stewardesami. Mogą pracować w handlu, dyplomacji, a nawet zostać utalentowa­nymi aktorkami i śpiewaczkami.

INTUICJA: Pod teatralno-rozrywkowym aspektem ukrywa się istota niezbyt dobrze czująca się w swej skórze, która obawia się odsłonić prawdziwą twarz - jak klown, który nie chce zdradzić wzruszenia.

INTELIGENCJA: Analityczna, bezlitośnie roztrzą­sająca najmniejszy szczegół. Zadziwiająca pamięć po­' zwala im od dzieciństwa stwarzać pozory, że zrozu­miały lekcję, podczas gdy powtarzają jedynie to, co zapamiętały.

UCZUCIOWOŚć: Posiadają dwoistą osobowość: z jednej strony poważna osoba, z drugiej wieczna smarkula, pełna radości życia.

MORALNOŚć: Gdy usypia je codzienność, wszystko gra. Potem pod wpływem impulsu albo chęci zwróce­nia na siebie uwagi, zrobiłyby nie wiadomo co!

ZDROWIE: Gdy są wesołe, cieszą się dobrym zdro­wiem; gdy pogrążą się w smutku, wszystko zaczyna nawalać. Muszą uważać na układ oddechowy. Na ogół są dobrze zbudowane i wysportowane. ZMYSŁOWOŚć: Pragną być kochane, ale nieraz wyrzucają sobie, że uległy mężczyźnie, który nie jest ich ideałem, a pozwoliły odejść swemu ideałowi, który nie wiedział, że pod przebraniem klowna kryje się daleka księżniczka.

DYNAMIZM: Nieraz kręcą się w próżni, dla samej przyjemności istnienia w oczach otoczenia.

TOWARZYSKOŚć: Potrzebują publiczności, dlatego błyszczą w towarzystwie.

PODSUMOWANIE: Jeśli jesteś mężem tej uroczej osóbki, musiałeś przeżyć cudowne chwile, i inne zwłaszcza w towarzystwie, gdy oddałbyś fortunę, byle tylko znaleźć się jak najdalej...Rodzicom dajemy jedną radę: " Trzymajcie się!"
  0 komentarzy ›

- +
+183
183,34
-34
300,10
Pamela
(0 znaków)
0x

Opis imienia: PAMELA

Osobowość: Ta, co niesie wino życia
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 83 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony. Główne cechy: Towarzyskość - Uczciwość - Intuicja - Zdrowie
Totem roślinny: Winorośl
Totem zwierzęcy: Renifer
Znak: Waga.

TYP: Uwodzicielskie kobiety pełne majestatu i wdzięku. Są skryte, trochę nieśmiałe. Jak ich totem winorośl, potrzebują oparcia, by w pełni rozkwitnąć. Szczęśliwe małżeństwo albo interesujący zawód będą dla nich motorem działania.

PSYCHIKA: Unikają kontaktu ze światem z tłumem są trochę dzikie, jak ich totem - renifer. Mają arystokratyczne maniery i nie lubią ludowych rozrywek, zabaw, jarmarków.

WOLA:. Robią wszystko, aby nie ujawnić swej woli. Ale ona istnieje i w odpowiednim czasie potrafią ją okazać.

POBUDLIWOŚć: Zbyt silna w stosunku do zdolności reakcji. Co dziwne, nadmierna pobudliwość przejawia się pozornym chłodem.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Aby nie pokazać po sobie, że dana sytuacja wstrząsa nimi lub je wzrusza, wyhamowują reakcję do tego stopnia, że mogą się wydawać nieczułe i obojętne.

AKTYWNOŚć: Nie lubią się uczyć, robią to jedynie z obowiązku. W momencie wyboru zawodu otwierają się przed nimi dwie drogi: albo wybrać ognisko domowe: wówczas będą doskonałymi gospodyniami i idealny­mi matkami, albo zrezygnować w większym czy mniej­szym stopniu z życia rodzinnego i poświęcić się tak absorbującym zawodom, jak zawód adwokata, psy­chiatry, stewardesy itp.

INTUICJA: Posiadają dar przewidywania wielkich etapów w swym życiu.

INTELIGENCJA: Żywa, syntetyczna. Mają doskona­łą pamięć, są średnio ciekawe.

UCZUCIOWOŚć: Gdy się do kogoś przywiązują, to na długo, albo nawet na zawsze. Dlatego wykazują wiele ostrożności i rezerwy przy wyborze. Nieraz przez długie lata czekają na księcia z bajki.

MORALNOŚć: Nie wygłaszają moralizatorskich mów, nie robią wyrzutów, ich zachowanie cechuje godność, wierność, poszanowanie przyjętych zobo­wiązań. Przywiązują dużą wagę do przyjaźni, zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami. Ciężko przeżywają zdradę lub porzucenie, gdyż są wrażliwe na porażki, zwłaszcza uczuciowe.

ZDROWIE: Doskonałe. Nigdy się nie skarżą, są odporne na zmęczenie. Jedyne słabe punkty: układ wydzielania wewnętrznego i krew.

ZMYSŁOWOŚć: Są pełne rezerwy, co nie wyklucza porywów zmysłowych, gdy znajdą idealnego partne­ra.

DYNAMIZM: Trzeba wiele taktu i zarazem stanow­czości, aby rozwinąć u tych dziewcząt dynamizm. Uważają, że wszelkie próby narzucenia komuś swego punktu widzenia albo swej osoby są chamstwem. Powinny uświadomić sobie własną wartość.

TOWARZYSKOŚć: Potrafią przezwyciężyć najwięk­sze życiowe trudności. Rodzice powinni dbać, by miały jak najbliższy kontakt z życiem społeczeństwa.

PODSUMOWANIE: Trzeba dobrzeje poznać, by ich nie zranić, czy nie dotknąć. Nie lubią wyjaśniać zawiłości swego charakteru, pragną by książę z bajki zrozumiał je w pół słowa...
  0 komentarzy ›

- +
+47
47,8
-8
Olga
(0 znaków)
0x

Opis imienia: OLGA

Imieniny obchodzi: 03.26, 07.11, 07.24,

Osobowość: Ta, co atakuje
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 104 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywność - Dynamizm - Intelekt
Totem roślinny: Grusza
Totem zwierzęcy: Leopard
Znak: Byk

TYP: Wojowniczki o silnym, nieraz twardym charak­terze. Nie wypuszczają łatwo tego, co trzymają pazura­mi, i nieostrożnością byłoby wyrwać im zdobycz. Nic dziwnego, że ich totemem jest leopard. . PSYCHIKA: Nawet w gniewie nie tracą panowania nad sobą. Jest w nich jakaś niepokojąca siła charakte­ru, nieraz przechodząca u tych amazonek w fanatyzm.

WOLA: Bardzo silna, opiera się na drapieżnej aktyw­ności.

POBUDLIWOŚć: Silna, choć niezbyt kobieca. Są nieufne w miłości i przyjaźni, nie znoszą wielkich deklaracji uczuciowych i przyznają swą przyjaźń do­piero, gdy przekonają się o bezinteresownym przywią­zaniu innych. Na niepowodzenia me są zbyt wrażliwe, ich wytrwałość przezwycięża wszelkie przeszkody.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Dostosowana do sytuacji. Oceniają wszystko według własnych kryteriów. Nie ulegają wpływom, trudno nakłonić je do, zmiany decyzji, nawet jeśli była niesłuszna. Ich pewność siebie graniczy z pychą.

AKTYWNOŚć: Jest dla nich czasem bronią, często prowokacją, a zawsze namiętnością! Nie zga­dzają się z opinią, że kobieta odgrywa drugorzędną rolę w życiu zawodowym. Pasjonują je wszystkie zawody wymagające walki: lekarki, pielęgniarki, far­maceutki działaczki polityczne czy związkowe, dyrek­torki przedsiębiorstw - to właśnie one! Posiadają wielkie poczucie odpowiedzialności i umiejętność rzą­dzenia.

INTUICJA: Nie ufają wyobraźni i natchnieniu, kieru­ją się logicznym rozumowaniem.

INTELIGENCJA: Bardzo duża, ale chłodna, wyra­chowana. Brak im ludzkiego ciepła, bez którego nie ma prawdziwego intelektu.

UCZUCIOWOŚć: Nie można powiedzieć, żeby trzy­mały się matczynej spódnicy. Bardzo wcześnie zyskują niezależność. Nie lubią słabości, czułostkowości, pate­tycznych uścisków.

MORALNOŚć: Przejawiają wielki rygoryzm moral­ny. Niczego wam nie wybaczą i z diabelnie dobrą pamięcią rzucą wam w twarz dawne przewiny.

ZDROWIE: "Huzarskie zdrowie". Te kobiety o nieco męskiej sylwetce są siłami natury, nie ulegającymi ani zmęczeniu, ani chorobie. Nie potrafią się zatrzymać, nieraz przekraczają granice rozsądku. Słabe punkty: wątroba, narządy rodne.

ZMYSŁOWOŚć: Ten typ charakteru zrobiłby wszyst­ko, aby nigdy nie było mowy o zwierzęcych popędach. Życie seksualne jest dla nich tematem tabu, zwłaszcza że bardzo nie lubią mówić o swoich intymnych spra­wach.

DYNAMIZM: " Ta, co atakuje". Cóż więcej można powiedzieć o tych niezrównanie zwinnych leopardach o ludobójczych pazurach?

TOWARZYSKOŚć: Przejawia się tylko wówczas, gdy wiąże się z zawodem bądź przekonaniami politycz­nymi, religijnymi czy literackimi.

PODSUMOWANIE: To kobiety-władczynie, pragną­ce zrobić z innych niewolników - czy to będą rodzice, przyjaciele czy pracownicy... nie mówiąc o mężu i dzieciach!
  0 komentarzy ›

- +
+40
40,17
-17
Oktawia
(0 znaków)
0x

Opis imienia: OKTAWIA

Imieniny obchodzi: 03.16, 08.06,

Osobowość: Ta, która naciera
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 73000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola-Aktywność- Towarzyskość-Zmy­słowość
Totem roślinny: Głóg
Totem zwierzęcy: Hipopotam
Znak: Baran

TYP: Trudno im się oprzeć, gdyż - jak ich totem, głóg - są zarazem wdzięczne i kłujące. Rzucają się na oślep i uderzeniami głowy torują sobie drogę. Mają także dar wplątywania się w beznadziejne sytuacje, z których potem trudno im wybrnąć.

PSYCHIKA: Potrzebują szerokich kontaktów ze światem. Mają płodną, ale trochę spaczoną wyobraźnię i makiaweliczny umysł. Są nadmiernie zaborcze, marzą o posiadaniu niewolników, poczynając od ro­dziców.

WOLA: Gdyby charakteryzować czołg albo buldożer, znalazłoby się podobnie silną wolę! Zatrzymanie się jest dla nich cofaniem się, a cofanie się - porażką... Biada tym, którzy nie mogą za nimi nadążyć!

POBUDLIWOŚć: Całkowicie pod kontrolą. Pragną niezależności, mają skłonność do szukania przygód.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Niebezpieczna, gdy sprawy nie przyjmują pożądanego przez nie obrotu, a winny tego wpadnie im w ręce. Mężowie tych pięknych tygrysic z trudem przeżyją te straszne godziny. A wy, rodzice, trzymajcie się mocno!

AKTYWNOŚć: Oszałamiająca i zaraźliwa. Przy nich wszystko musi być w ruchu a raczej wszyscy: rodzice, koledzy, potem mąż i dzieci... Pociąga je wszystko, co związane z podróżami, a także zawody medyczne i para medyczne. Potrzebują władzy, mogą więc być dyrektorkami szkół, sekretarkami dyrektora itp. Doskonale się przystosowują, jeśli są paniami sytuacji, ale znacznie gorzej, gdy zależą od czyjejś woli.

INTUICJA: Średnia. Jeśli "mają nosa", nie jest to wynikiem intuicji, lecz najsubtelniejszej logiki.

INTELIGENCJA: Bardziej praktyczna niż błyskotli­wa, całkowicie na usługach działania.

UCZUCIOWOŚć: Jest zadziwiającym koktajlem przyjaźni, zmysłowości, seksu... Rzucają się w objęcia napotkanych ludzi, potem o nich zapominają, znów ich odnajdują... Nie oczekujcie od nich ciągłej czułoś­ci.

MORALNOŚć: Nieco giętka. Czy chcecie, by odgry­wały "świętoszki", gdy wszystkie bębny piekła wzywa­ją je na sabat?

ZDROWIE: Dobre, ale nie służy mu ich tryb życia: brak snu, nieregularne posiłki itd. Słabe punkty: w młodości układ oddechowy, zwłaszcza płuca. Uwa­żać na wypadki, złamania kości spowodowane nieo­strożnością tych burzliwych charakterów.

ZMYSŁOWOŚć: Wszystko albo nic! Nieraz ulegają gwałtownym porywom. Tylko wielka miłość może je pohamować.

DYNAMIZM: Na najgorszym poziomie!

TOWARZYSKOŚć: Otoczenie nieraz przerażone jest ich werwą, ale ma pewność, że przy nich "coś się będzie działo". Może trudno jest z nimi żyć, ale żyć bez nich jest bardzo nudno.

PODSUMOWANIE: Starajmy się podążać za tymi czołgami, które co rano wyruszają na wojnę!
  0 komentarzy ›

- +
+14
14,7
-7
Odetta
(0 znaków)
0x

Opis imienia: ODETTA

Osobowość: Ta, co odkrywa duszę ludzi i rzeczy
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 90 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Wola-Aktywność - Intelekt - Uczuciowość
Totem roślinny: Żarnowiec
Totem zwierzęcy: Termit
Znak: Lew

TYP: Cechuje je wielkie opanowanie, pozwalające stawiać czoło trudnym sytuacjom. W niektórych oko­licznościach stają się agresywne. Od najmłodszych lat sprawiają trudności wychowawcze, gdyż trudno nimi kierować.

PSYCHIKA: To ekstrawertyczki, uzewnętrzniające swe reakcje i łatwo przystosowujące się do otocze­nia. Są zarazem obiektywne - dzięki logice, i subie­ktywne - dzięki uczuciowości. Ta dwoistość ich osobowości nieraz zaskakuje, nawet w dzieciństwie. Odczuwają silną potrzebę dawania czegoś z siebie bądź to bliźnim, bądź sprawie narodowej czy religij­nej.

WOLA: Z żelaza, a raczej ze stali. Nie pozwólcie, by wchodziły wam na głowę!

POBUDLIWOŚć: Ogromna, ale nigdy nie przechodzi w nerwicowość. Jak udaje im się zachować zimną krew wśród beczek z prochem, gdzie spacerują z ogniem swej namiętności?

ZDOLNOŚć REAKCJI: Urodzone rewolucjonistki. Nie reagują, ale wybuchają. Jeśli chcecie odwieść je od jakiegoś projektu, to nigdy nie siłą, ale przekonując je że ten zamiar nie leży w ich interesie.

AKTYWNOŚć: Wydaje się, że przychodzą na świat z dokładnym planem życia. Wszyscy wokół muszą uczestniczyć w tej walce. Zdarza im się "zużyć" wielu mężów. To jeden z rzadkich typów, dla którego wszystkie drzwi stoją otworem, ale grozi im klęska, jeśli stracą wiarę we własne siły i w swoje przeznaczenie.

INTUICJA: Z łatwością odkrywają głęboko ukryte tajemnice otoczenia. Nigdy ich nie okłamujcie, gdy z czytają w waszych myślach i sercu.

INTELIGENCJA: Znaczna. Posiadają wrodzony zmysł dyplomatyczny, którym posługują się w każdej sytuacji. Doskonała pamięć, duża ciekawość świata.

UCZUCIOWOŚć: Jest dla nich głównym motorem działania. Jeśli wierzą i kochają, mogą przenosić góry. Gdy zwątpią, wszystko pada w gruzy: Rodzice, nie traćcie autorytetu w oczach tych dziewczyn; które nie wybaczą wam zejścia z piedestału. Jeśli obiecujecie karę, nie odkładajcie jej. Miłość i suro­wość.

MORALNOŚć: Składa się z rygoryzmu i stopniowych ustępstw. Gdy chodzi o jednostki, jest bardzo surowa. Gdy chodzi o wydarzenia, tłumy, narody - dopuszcza daleko Idące ustępstwa.

ZDROWIE: chociaż swoją żywotność salamandry, powinny dbać o zdrowie, w szczególności o żołądek.

ZMYSŁOWOŚć: Seks to dla nich wszystko albo nic. Są zdolne wszystko poświęcić dla ideałów, nawet życie intymne. Ale w przypadku, gdy ich ideałem staje się miłość fizyczna, wszystko może się zdarzyć.. Dodajmy, ze ich osobowość zawiera sporą dozę cech męs­kich.

DYNAMIZM: Na miarę ich wrzącej psychiki. Mają w sobie cos z bohaterek. Może trzeba również być bohaterem, aby z nimi żyć?

TOWARZYSKOŚć: Czy można mówić o towarzyskości przypadku tych kobiecych Don Kichotów, wiecznie w poszukiwaniu wiatraków? Jeśli zgadzacie się z nimi, posługują się wami. Jeśli się im sprzeciwia­cie, spaliliby was na stosie. Są dumne, a ich przyjaźń jest nieraz despotyczna, ale jeśli nią kogoś obdarzą, są bardzo wierne.

PODSUMOWANIE: Jedna rada: nie przeszkadzajcie tym uroczym "termitem" w budowaniu ich fortecy... Dajcie im możliwość dyrygowania, rozkazywania, a jeśli zapomną o was w bojowym rozgardiaszu korzystajcie z rzadkich chwil wytchnienia!
  0 komentarzy ›

- +
+4
4,7
-7
Nora
(0 znaków)
0x

Opis imienia: NORA

Imieniny obchodzi: 01.11, 02.21, 10.13, 10.23, 12.19, 12.22,

Osobowość: Zapach ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 70 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Wola- Towarzyskość-Dynamizm Totem roślinny: Hiacynt
Totem zwierzęcy: Lis
Znak: Bliźnięta

TYP: Kobiety o bardzo dużej pobudliwości, szalenie aktywne, nieufne jak lisy! Jednak nieufność często przechodzi w ironię, gdyż lubią kpiny.

PSYCHIKA: Typ ekstrawertyczny. Robią wszystko, by je zauważono. Ubierają się w pstrokate materiały, w ubrania o dziwacznym kroju. Bardzo zaborcze, potrzebują stale publiczności. Nie ulegają wpływom, umieją wywinąć się z każdej sytuacji.

WOLA: Silna, poparta sprytem.

POBUDLIWOŚć: Nic im nie umyka! Cudowne ko­biety, ale małżeństwo z nimi nie zawsze układa się jak po różach...

ZDOLNOŚć REAKCJI: Reakcje silne i nieraz zbija­jące z tropu. Rodzice, nigdy nie dawajcie po sobie poznać, że jesteście zaskoczeni i nie wiecie, co robić!

AKTYWNOŚć: Lubią języki obce, mogą zostać do­skonałymi tłumaczkami, stewardesami. Mogą pracować w handlu, dyplomacji, a nawet zostać utalentowa­nymi aktorkami i śpiewaczkami.

INTUICJA: Pod teatralno-rozrywkowym aspektem ukrywa się istota niezbyt dobrze czująca się w swej skórze, która obawia się odsłonić prawdziwą twarz - jak klown, który nie chce zdradzić wzruszenia.

INTELIGENCJA: Analityczna, bezlitośnie roztrzą­sająca najmniejszy szczegół. Zadziwiająca pamięć po­' zwala im od dzieciństwa stwarzać pozory, że zrozu­miały lekcję, podczas gdy powtarzają jedynie to, co zapamiętały.

UCZUCIOWOŚć: Posiadają dwoistą osobowość: z jednej strony poważna osoba, z drugiej wieczna smarkula, pełna radości życia.

MORALNOŚć: Gdy usypia je codzienność, wszystko gra. Potem pod wpływem impulsu albo chęci zwróce­nia na siebie uwagi, zrobiłyby nie wiadomo co!

ZDROWIE: Gdy są wesołe, cieszą się dobrym zdro­wiem; gdy pogrążą się w smutku, wszystko zaczyna nawalać. Muszą uważać na układ oddechowy. Na ogół są dobrze zbudowane i wysportowane. ZMYSŁOWOŚć: Pragną być kochane, ale nieraz wyrzucają sobie, że uległy mężczyźnie, który nie jest ich ideałem, a pozwoliły odejść swemu ideałowi, który nie wiedział, że pod przebraniem klowna kryje się daleka księżniczka.

DYNAMIZM: Nieraz kręcą się w próżni, dla samej przyjemności istnienia w oczach otoczenia.

TOWARZYSKOŚć: Potrzebują publiczności, dlatego błyszczą w towarzystwie.

PODSUMOWANIE: Jeśli jesteś mężem tej uroczej osóbki, musiałeś przeżyć cudowne chwile, i inne zwłaszcza w towarzystwie, gdy oddałbyś fortunę, byle tylko znaleźć się jak najdalej...Rodzicom dajemy jedną radę: " Trzymajcie się!"
  0 komentarzy ›

- +
+2
2,6
-6
Poprzednia 1 26 7 828 29 Następna