Znaczenie imion żeńskich

 

Dodaj własny tekst
Maryna
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARYNA

Imieniny obchodzi: 03.03,

Osobowość: Ta, co odkryła tajemnicę życia Charakter: 84 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 102 000 drgań/sek..
Kolor: Zielony
Główne cechy: Pobudliwość-Uczuciowość- Towarzys­kość- Intuicja
Totem roślinny: Klon
Totem zwierzęcy: Pstrąg
Znak: Ryby

TYP: To nerwowe choleryczki o dużej pobudliwości. Byle co je płoszy, wszystko je porusza. Mają chwiejne charaktery, łatwo się zniechęcające, a więc bardzo wrażliwe na niepowodzenia. Rodzice powinni hamo­wać ich kaprysy i uczyć je sztuki panowania nad sobą.

PSYCHIKA: Mają wiele uroku, to "kobiety-dzieci, które mężczyźni pragną ochraniać. Gdy życie staje się zbyt trudne dla ich nadmiernej wrażliwości, zamykają się w swym wewnętrznym światku. Od dzieciństwa trzeba je uczyć stawiania życiu czoło, odważnego wypowiadania się i nie uciekania przed niebezpieczeństwem.

WOLA: Bardzo zmienna. Poranny entuzjazm przera­dza się w wieczorne zniechęcenie. Należy wpoić im zasadę: "Co zaczęłaś musisz skończyć".

POBUDLIWOŚć: O wiele za duża, graniczy z nerwi­cowością.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Są to kobiety o nieprzewi­dywalnych, błyskawicznych reakcjach, jak u pstrą­ga. Kiedy indziej zaś biernie przyjmują wydarzenia.

AKTYWNOŚć: Raczej słaba. Interesuje je wszy s t o, co dotyczy życia, a więc pediatria, ginekologia, przedszkola, reedukacja. Zazwyczaj są, dobrymi matki, czułymi i oddanymi rodzicami, które jednak nie mają dosyć charakteru, by walczyć z urwisami.

INTUICJA: Mają jej prawie za dużo. Chromą się w tajemny świat "znaków" i przepowiedni. Nie powinny przywiązywać zbyt dużej wagi do horoskopów.

INTELIGENCJA: Są inteligentne, ale tak szybko mówią i działają, że zdarza im się popełniać kolosalne gafy. Mają słabą pamięć, przez co zapominają o wielu rzeczach - poczynając od parasola, a kończąc na mężu!

UCZUCIOWOŚć: Są bardzo czułe, gdy mają poczu­cie bezpieczeństwa, ale chowają się pod skałę, jak pstrąg, gdy tylko pojawi się nieznajomy. W ich pełnych czułości oczach można wyczytać jednocześnie obietni­cę wielkiej miłości i pragnienie zachowania spokojnego trybu życia.

MORALNOŚć: Nie należy mnożyć zakazów, gdyż mogłyby one całkowicie przytłoczyć ten kruchy chara­kter, wymagający miłości i zrozumienia.

ZDROWIE: Trochę chwiejne. W tych wahaniach dużą rolę odgrywa stan psychiczny. Słabe punkty: jelita i narządy rodne.

ZMYSŁOWOŚć: Samo to słowo je przeraża! Nie znają i nie chcą znać swych pragnień. Często wyrzucają sobie słabość i nieśmiałość, które prowadzą je do życia z partnerami bardzo dalekimi od ideału. Ale czy one same wiedzą, jaki jest ich ideał?

DYNAMIZM: Składa się z marzeń, nieprzemyślanego entuzjazmu, nagłych onieśmieleń. Odkładają na poju­trze to, co miały zrobić wczoraj. Drżą na dźwięk telefonu, gdyż obiecały zrobić dziesięć rzeczy, o któ­rych teraz nie chcą słyszeć.

TOWARZYSKOŚć: Potrzebują miłości i nie znoszą samotności. Bardzo ulegają wpływom i nieraz dostosowują swój tryb życia do tych, których kochają. Są bardzo przywiązane do rodziny i przyjaciół.

PODSUMOWANIE: To urocze kobiety, pełne mag­netyzmu. Niełatwo w całej rozciągłości poznać ich psychikę, gdyż wszystko u nich tak szybko się zmienia!
  0 komentarzy ›

- +
+3
3,3
-3
300,10
Martyna
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARTYNA

Imieniny obchodzi: 01.30,

Osobowość: Kobieta ciszy
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 94 %
Rezonans: 93 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Wola- Towarzyskość - Dynamizm - Inte­lekt
Totem roślinny: Wrzos
Totem zwierzęcy: Karp
Znak: Ryby

TYP: Nie sądźcie, że są nieme, nawet jeśli ich totemem jest karp. Ale są to osoby, zdolne doprowadzić do końca najbardziej tajemne projekty. Z reguły są to kobiety "z klasą", budzące sympatię.

PSYCHIKA: Szukają samookreślenia raczej poprzez działanie niż słowa. Posiadają męską umiejętność rządzenia. Są obiektywne, pewne siebie.

WOLA: Od dzieciństwa bardzo silna. Muszą mieć wokół siebie osoby o równie zdecydowanej woli, w przeciwnym razie wezmą w swe ręce los swój i swojej rodziny!

POBUDLIWOŚć: Są wiernymi przyjaciółkami zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, co rzadko się zdarza. Jednakże ich zachowanie wobec przyjaciół jest tak nierówne, że przypomina kolejkę górską!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Łatwo wybuchają. Ale wy­korzystują te wybuchy, by wyrównać rachunki. Są bardzo przekorne, lubią mówić "nie", sprzeczać się i upierać.

AKTYWNOŚć: Co postanowione, to zrobione. Naj­ważniejszy jest dla nich wybór zawodu. Pociągają je zawody, gdzie należy rozkazywać, nawet jeśli są ryzy­kowne. Dobrze radzą sobie w interesach. Jeśli są artystkami - a to często się zdarza - zostaną rzeźbiarkami lub malarkami. W każdym przypadku potrafią owinąć sobie innych wokół palca.

INTUICJA: Mają w sobie coś tajemniczego, nieokreślonego, co sprawia, że otoczenie zadaje sobie tysiąc pytań co do ich osobowości.

INTELIGENCJA: Bogata, pełna, syntetyczna. Chwy­tają w lot całość zagadnienia. Trzeba jednak uczyć te dziewczęta, aby nie lekceważyły szczegółów i dokład­nie studiowały każdy problem.

UCZUCIOWOŚć: Zaborcze, ale bez przesady. Ce­chuje je pewna rezerwa: nie lubią wywlekać swych uczuć na światło dzienne.

MORALNOŚć: Zdarza się, że moralność podąża u nich za działaniem, niczym intendentura za ar­mią. Jeśli wyda im się to użyteczne, mogą zmienić wyznanie.

ZDROWIE: Wydaje im się, że mają końskie zdrowie, i wcale go nie oszczędzają, za mało śpią, nie odżywiają się racjonalnie, przepracowują się. Drobne dolegliwoś­ci mogą uprzykrzać im życie. Słabe punkty: system wegetatywny, narządy rodne.

ZMYSŁOWOŚć: Ten typ charakteru odczuwa silne pragnienie, by żyć pełnią życia. Są zmysłowe: łakomst­wo, przyjemności, seks tworzą u nich mieszankę - szczęśliwą lub niebezpieczną.

DYNAMIZM: Stanowi obietnicę pięknej kariery dla tych kobiet o ukrytych męskich cechach.

TOWARZYSKOŚć: Są niezrównanymi paniami do­mu, umieją sprawić, by goście dobrze się bawili, potrafią również w inteligentny sposób wykorzystać znajomości dla swych interesów, gdyż mają dużo ambicji. Bardzo kochają rodzinę, o ile ich ona nie przytłacza, mają bowiem niezależny charakter.

PODSUMOWANIE: Jak na kobiety mają bardzo silny charakter. Te "kobiety ciszy" posiadają tajemną moc...
  0 komentarzy ›

- +
+176
176,25
-25
Marta
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARTA

Imieniny obchodzi: 02.22, 06.21, 07.29,

Osobowość: Ta, co posiada siłę
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 108 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Aktywność - Dynamizm - Zdrowie
Totem roślinny: Tulipan
Totem zwierzęcy: Skowronek
Znak: Strzelec

TYP: Kobiety silnej jak siły przyrody. Może mają nieco męski charakter, ale potrafią działać skutecznie. star­tują jak strzała, albo jak skowronek, ich totem. Są choleryczkami i lepiej ich nie drażnić.

PSYCHIKA: Lubią kontakty z otoczeniem, ale nie ulegają wcale wpływom. Ich charakter dojrzewa bar­dzo wcześnie, przez co skraca się czas beztroskiej młodości. Są zaborcze i przekorne.

WOLA: Despotyczna zarówno dla nich samych, jak i dla otoczenia. Nieraz chciałoby się, aby była bardziej ludzka.

POBUDLIWOŚć: Czasem powoduje u nich niepokój, mogący zepsuć najpiękniejsze osiągnięcia.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Te kobiety odpowiadają na wszelkie ataki w sposób, który może zbić z tropu. Mężowie muszą się do tego przyzwyczaić... i rodzice również!

AKTYWNOŚć: Jest dla nich celem życia. Na ogół są pilnymi uczennicami. Gdy postawiły sobie jakiś cel, zrobią wszystko, by go osiągnąć. Zostają lekarkami, farmaceutkami, profesorkami nauk ścisłych lub języ­ków obcych, dyrektorkami, rolniczkami, pielęgniarka­mi a nawet właścicielkami baru. W każdym razie pragną rządzić.

INTUICJA: Nie chcą o niej słyszeć. Intuicja jest dla nich rezygnacją z inteligencji i kartezjańskiego umys­łu.

UCZUCIOWOŚć: Nie są wylewne, a raczej nieufne: obserwują, czekając, aż inni zrobią pierwszy krok.

MORALNOŚć: Ich własna moralność zależy od moralności społeczeństwa, czy warstwy, do której należą. Przyjmując moralność innych czują się mniej samotne...

ZDROWIE: Lekka skłonność do tycia. Powinny więc dbać o dietę. Zalecane spacery, pływanie, życie na wsi, ale wakacje nad morzem, gdyż potrzebują jodu. Słabe punkty: narządy rodne i żołądek.

ZMYSŁOWOŚć: To dla nich przede wszystkim łakom­stwo: dobrze zjeść, chrupać słodycze, czekoladki. Wobec mężczyzn wykazują pewną agresywność. Nie­raz biorą w ręce ster rządów w rodzinie. W dzieciństwie bardziej lgną do ojca, niż do matki. Gdy dorosną, nie ulegają łatwo popędowi seksualnemu i kierują się raczej wyrachowaniem. Przywiązują dużą wagę do małżeństwa, które jest dla nich sposobem awansu społecznego. Nie ufają innym kobietom:

DYNAMIZM: Traktują jako przeciwników - albo i wrogów - wszystkich współzawodniczących z nimi w działaniu. Ale jeśli trzeba wykroczyć poza stadium agresji i współdziałać z innymi, to...

TOWARZYSKOŚć: Są towarzyskie, dopóki to nie szkodzi ich interesom. Cechuje je żądza posiadania, gromadzenia bogactw.

PODSUMOWANIE: Tak, te kobiety nie są istotami łatwymi w pożyciu, ale posiadają taką wolę robienia wszystkiego dobrze, odnoszenia sukcesów, że należy chylić przed nimi czoła. To zresztą robią niektórzy mężowie... jednocześnie biorąc nogi za pas!
  0 komentarzy ›

- +
+168
168,29
-29
Marlena
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARLENA

Imieniny obchodzi: 10.23,

Osobowość: Istota doskonała, piękność królestwa
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 92 %
Rezonans: 110 000 drgań/ sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Intuicja - Towarzyskość - Uczuciowość - Pobudliwość
Totem roślinny: Orchidea
Totem zwierzęcy: Wątłusz
Znak: Bliźnięta

TYP: Bardzo pobudliwe i uczuciowe. Są wrażliwe na wszystko, co stanowi urok życia, mają wrodzony zmysł poezji, piękna, elegancji. Nie trzeba pozwalać, by jako dzieci grały rolę małych królowych, mają bowiem skłonność do lenistwa, do powolnego reago­wała i odkładania wszystkiego na później. Jak ich kwiat totem, orchidea, są cieplarnianymi kwiatami, potrzebującymi słońca i ciepła!

PSYCHIKA: Są to typy silnie introwertyczne, czujące się dobrze tylko w swym własnym świecie. Tam marzą o klejnotach, pałacu i uroczym księciu. Są zaborcze. Żyją w wyimaginowanym świecie, co prowadzi je do ciągłego i częstego mimowolnego kłamstwa.

WOLA: Pod pozorami "kobiety-dziecka " kryją się zadziwiające zasoby woli.

POBUDLIWOŚć: Jest bardzo silna i daje im ten kapryśny charakter, stanowiący zarazem ich urok i słabość. Mało przyjaźni z kobietami. Trochę więcej z mężczyznami, ale ich nadmierna kobiecość bierze wówczas górę i szybko przekształcają tych nieszczęśni­ków w niewolników. Porażki stanowią dla nich znie­wagę, rzuconą ich czarowi.

ZDOLNOŚć REAKCJI: Z trudem wybaczają i są pamiętliwe. Na ogół czują wstręt do nauki, albo też podchodzą do niej wedle swej fantazji, interesując się geografią, bo profesor ma ładne oczy.

AKTYWNOŚć: Uważają, że sam ich udział w czymś wart jest wynagrodzenia. Interesuje je wszystko, co ma związek ze sztuką, elegancją, sprzedażą biżuterii. Mo­gą być malarkami lub modelkami, ale nie wymagajcie od nich stawiania się o siódmej rano w fabryce. Są bardzo niezależne. Dobrze piszą. Potrzebują luksusu i bogatych mężczyzn.

INTUICJA: Służy planowi życiowemu, gdyż są trochę intrygantkami.

INTELIGENCJA: Mają inteligencję syntetyczną, chwytają całość i nie zadają sobie trudu wchodzenia w szczegóły. Są ciekawskie jak kotki, gadatliwe, mają niebezpiecznie dobrą pamięć w sprawach uczucio­wych..

UCZUCIOWOŚć: Kochają albo nie kochają. Kiedy nie kochają to proste, trzeba odejść. Kiedy kochają, jednego dnia "wszystko gra", drugiego dnia wprost przeciwnie!

MORALNOŚć: Byłoby dziwne, gdyby charakter, dla którego każdy kaprys jest święty, nie dochodził do pewnych kompromisów z klasyczną moralnością.

ZDROWIE: Nie jest całkowicie zadowalające. Drob­ne dolegliwości, których większość jest pochodzenia psychicznego. Trzeba jednak uważać na trzustkę i ner­ki, dbać o kręgosłup (dwie godziny marszu codzien­nie!) i o jelita.

ZMYSŁOWOŚć: Niełatwo wytłumaczyć mechanizm zmysłów tych kobiet, tak bardzo nakładają się na siebie kokieteria, towarzyskość, pragnienie komfortu, zmian, podróży, mniej czy bardziej niewinne flirty. To typowe kobiety-dzieci, kobiety-kwiaty, które nie­pokoją, zachwycają, doprowadzają do rozpaczy ado­ratorów, aż do dnia, gdy trafią na mężczyznę-ojca, który nie cofnie się przed klapsami i wytresuje je, ale na jak długo?

DYNAMIZM: Posiadają dar wykorzystywania dyna­mizmu innych, zwłaszcza swych niezliczonych wielbi­cieli.

TOWARZYSKOŚć: Są towarzyskie, choć nie tyle pragną uczestniczyć w życiu innych, co włączyć innych w swoje życie.

PODSUMOWANIE: Muszą panować nad zalewającą wszystko uczuciowością, która prowadzi je do szalonych marzeń.
  0 komentarzy ›

- +
+91
91,18
-18
Marianna
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARIANNA

Imieniny obchodzi: 05.26, 06.02,

Osobowość: Ta, co króluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Uczuciowość - Moralność - Akty­wność
Totem roślinny: Lilia
Totem zwierzęcy: Gołębica
Znak: Panna

TYP: Choleryczny. Mają niełatwy charakter. To ko­biety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdro­sne, ale posiadające bogactwo czułości i miłości.

PSYCHIKA: Są introwertyczkami, to znaczy, że mają skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawniają swe myśli i uczucia. Są nawet skryte. Mają wielką pewność siebie i dużą dozę zdecydowania.

WOLA: Bardzo rozwinięta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol piękna, czystości i silnego zapachu, który jednak nie wszyscy znoszą.

POBUDLIWOŚć: W połączeniu ze zdolnością reakcji daje mieszankę wybuchową!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna! Gdy się z czymś nie zgadzają, bardzo ostro się przeciwstawiają. Są uparte. porażki sprawiają im przykrość, ale nie powstrzymują ich.

AKTYWNOŚć: Zazwyczaj są wzorowymi uczennica­mi. Pociągają je zajęcia, w których trzeba dawać dużo z siebie, a najpiękniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubią także zawody, w których mają kontakt z dziećmi i z chorymi: mogą być lekarkami, pielęgniar­kami, nauczycielkami, zakonnicami.

INTUICJA: Mają dobrą intuicję, ale nie ufają jej. Wolą spokojnie podążać utartymi ścieżkami, niż rzu­cać się w przygody. Stoją mocno nogami na ziemi.

INTELIGENCJA: Nie starają się błyszczeć, a nawet wykazują pewną nieufność wobec ludzi, którzy próbu­ją za wszelką cenę przyciągnąć uwagę. Mają inteligen­cję analityczną, to znaczy interesują się raczej szczegó­łami, niż ogólnymi zarysami.

UCZUCIOWOŚć: Łatwo je obrazić czy zranić. Są zaborcze, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolne są do głębokiej przyjaźni, ale ograniczają liczbę przyjaciół i starannie ich dobierają.

MORALNOŚć: Przestrzegają bardzo surowych za­sad. Posiadają wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.

ZDROWIE: Posiadają dużą żywotność i solidne zdro­wie. Powinny prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwości. Słabe punkty: jelita, płuca i skóra.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi ważną część ich życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemności życia i wszystkie popędy wiążą się dla nich z miłością - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla nich radość dawania.

DYNAMIZM: Sprawiają wrażenie, że wszystko przy­chodzi im z łatwością, podczas gdy w istocie muszą walczyć, by stanąć na wysokości zadania, którym jest "królowanie w niebie i na ziemi" dzięki zaletom serca.

TOWARZYSKOŚć: Czują się swobodnie w towarzy­stwie, chociaż nie potrzebują innych.

PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzają problemów, albo raczej od najmłodszych lat umieją same rozwiązywać swe problemy, i później, kiedy staną przed nieuniknionymi trudnościami życia, doskonale potrafią same sobie poradzić.
  0 komentarzy ›

- +
+19
19,5
-5
Maria
(0 znaków)
0x

Opis imienia: MARIA

Imieniny obchodzi: 01.01, 02.02, 04.09, 04.20, 04.26, 04.30, 05.03, 05.24, 05.26, 06.02, 07.01, 07.02, 07.05, 07.16, 07.22, 07.29, 08.05, 08.15, 08.22, 08.26, 09.08, 09.12, 09.15, 10.07, 11.16, 12.08,

Osobowość: Ta, co króluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Uczuciowość - Moralność - Akty­wność
Totem roślinny: Lilia
Totem zwierzęcy: Gołębica
Znak: Panna

TYP: Choleryczny. Mają niełatwy charakter. To ko­biety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdro­sne, ale posiadające bogactwo czułości i miłości.

PSYCHIKA: Są introwertyczkami, to znaczy, że mają skłonność do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawniają swe myśli i uczucia. Są nawet skryte. Mają wielką pewność siebie i dużą dozę zdecydowania.

WOLA: Bardzo rozwinięta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol piękna, czystości i silnego zapachu, który jednak nie wszyscy znoszą.

POBUDLIWOŚć: W połączeniu ze zdolnością reakcji daje mieszankę wybuchową!

ZDOLNOŚć REAKCJI: Silna! Gdy się z czymś nie zgadzają, bardzo ostro się przeciwstawiają. Są uparte. porażki sprawiają im przykrość, ale nie powstrzymują ich.

AKTYWNOŚć: Zazwyczaj są wzorowymi uczennica­mi. Pociągają je zajęcia, w których trzeba dawać dużo z siebie, a najpiękniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubią także zawody, w których mają kontakt z dziećmi i z chorymi: mogą być lekarkami, pielęgniar­kami, nauczycielkami, zakonnicami.

INTUICJA: Mają dobrą intuicję, ale nie ufają jej. Wolą spokojnie podążać utartymi ścieżkami, niż rzu­cać się w przygody. Stoją mocno nogami na ziemi.

INTELIGENCJA: Nie starają się błyszczeć, a nawet wykazują pewną nieufność wobec ludzi, którzy próbu­ją za wszelką cenę przyciągnąć uwagę. Mają inteligen­cję analityczną, to znaczy interesują się raczej szczegó­łami, niż ogólnymi zarysami.

UCZUCIOWOŚć: Łatwo je obrazić czy zranić. Są zaborcze, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolne są do głębokiej przyjaźni, ale ograniczają liczbę przyjaciół i starannie ich dobierają.

MORALNOŚć: Przestrzegają bardzo surowych za­sad. Posiadają wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.

ZDROWIE: Posiadają dużą żywotność i solidne zdro­wie. Powinny prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopuścić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwości. Słabe punkty: jelita, płuca i skóra.

ZMYSŁOWOŚć: Stanowi ważną część ich życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemności życia i wszystkie popędy wiążą się dla nich z miłością - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla nich radość dawania.

DYNAMIZM: Sprawiają wrażenie, że wszystko przy­chodzi im z łatwością, podczas gdy w istocie muszą walczyć, by stanąć na wysokości zadania, którym jest "królowanie w niebie i na ziemi" dzięki zaletom serca.

TOWARZYSKOŚć: Czują się swobodnie w towarzy­stwie, chociaż nie potrzebują innych.

PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzają problemów, albo raczej od najmłodszych lat umieją same rozwiązywać swe problemy, i później, kiedy staną przed nieuniknionymi trudnościami życia, doskonale potrafią same sobie poradzić.
  0 komentarzy ›

- +
+70
70,13
-13
Poprzednia 1 28 9 1028 29 Następna